GAUD� I EL MODERNISME A CATALUNYA / Arquitectura / Gaud� / Barcelona / Sagrada fam�lia - Fa�ana de la Passi� -

     Inici   Modernisme   Passeig   Museu Virtual   Arquitectura   Escultura   Pintura   Arts Decoratives   Literatura   M�sica  

     ï¿½rea especialCatedrals del vi   Edificis desapareguts   Modernisme funerari   Projectes no realitzats   Modernisme catal� fora de Catalunya  
     Bibliografia   Novetats   Prop�sit   Contacti'ns   Dades d'audi�ncia

Gaud�: SAGRADA FAM�LIA 
              Fa�ana de la Passi�

[English] [Fran�ais] [Castellano]
 El temple:  Dades pr�ctiques  Historia  Descripci� general  Cronologia  Fa�ana del Naixement  Fa�ana de la Passi�  Fa�ana de la Gloria  Els altres Espais del temple  Els elements constructius 
 Accessibilitat per a minusv�lids
 Fonts i informaci� complementaria:  Links  Bibliografia  Situaci� actual de les obres  Altres obres de Gaud�
 
La fa�ana de la Passi�:  Les torres o campanars   El P�rtic  Escultures de Subirachs

La fa�ana de la Passi� es de recent construcci�. Es troba al carrer Sardenya i est� orientada a ponent.
Representa la passi� i la mort de Jesucrist. En concordan�a amb aquesta funci�, te  una aparen�a extraordin�riament nua i austera, amb formes geom�triques en aresta.
La forma un porxo de sis columnes, amb tres portes d�entrada, de les quals la central est� dividida en dos per un mainell amb els signes Alfa i Omega, situades entre els quatre campanars. Com a la fa�ana del Naixement i a la de la Gloria, els tres portals de la Passi� estan dedicats a les tres virtuts teologals.
La sobrietat de la fa�ana es manifesta tamb� per la presencia de columnes en forma d�ossos i les s�bries escultures
que han estat realitzades per Josep Maria Subirachs afegint dramatisme al ja volgudament trist disseny de Gaud�.
El conjunt respecta el projecte inicial de Gaud� pel que fa als trets generals, per� els detalls estan �bviament adaptats a la est�tica moderna. En aquest sentit, la iconografia molt simb�lica de Subirachs representa un trencament total amb el concepte figuratiu de la fa�ana oposada (del Naixement).

 

Gaudí: Sagrada Família Façana de la Passió
 Vista frontal de la fa�ana de la Passi�
Gaudí: Sagrada Família Façana de la Passió
Vista lateral de la fa�ana de la Passi�

Les torres o campanars:
Tenen una al�ada de 112 metres les dues centrals i de 107 metres les exteriors.
Son, com en el costat del Naixement, els elements principals i m�s caracter�stics de la fa�ana.
Son totalment accessibles per mitj� d�escales helico�dals que deixen un important espai buit central.
Tota la llargada dels campanars es oberta per mitja d�una esp�cie de persianes de pedra que permetran la difusi� del so de les campanes tubulars previstes per Gaud�.
Les torres son de secci� rombo�dal, per� a determinada al�ada es tornen el�l�ptics.
Cada una de les torres d�aquesta i de les altres dues fa�anes, en total dotze, quatre per a cada una, est� dedicada a un ap�stol. Les de la fa�ana de la Passi�, estan dedicades a Sant Jaume el Menor, Sant Bartomeu, Sant Tom�s i Sant Felip. Cada un d�ells est� representat en una gran est�tua, col�locada a una al�ada d�un ter� de la longitud total de les torres amb els seus noms en relleu a banda i banda.
Entre les dues torres centrals i a una al�ada de 60 metres, hi ha un pont que les uneix. Gaud� tenia la idea de situar-hi una imatge de Jes�s ascendint al cel triomfant en contrast amb el dramatisme del conjunt. Aquesta imatge estar� molt aviat instal�lada.
Els pinacles de culminaci� de les torres tenen la mateixa simbologia que els de la fa�ana del Naixement.
 

Gaudí: Sagrada Família Façana de la Passió Campanars Gaudí: Sagrada Família Façana de la Passió Campanars Gaudí: Sagrada Família Façana Passió Torres del apòstols Jaume el Menor i Bartomeu Gaudí: Sagrada Família Façana Passió Torres dels apòstols Tomàs i Felip
Dues vistes dels campanars Els ap�stols Jaume el Menor i Bartomeu Els ap�stols Tom�s i Felip

El p�rtic:
Consta de sis columnes inclinades de fora a dintre que sostenen una cornisa que sobrevola el p�rtic a sobre de la que corre una galeria coberta. La coberta d�aquesta galeria te m�s pendent que la base i estar� sustentada per un total de divuit columnetes.
El p�rtic tindr� acc�s a l'interior del temple a trav�s de tres portes que donen entrada al creuer constituint tres portals dedicats com els de les altres fa�anes a les tres virtuts teologals. La porta central est� dividida en dos per un mainell central en que l�escultor Subirachs i ha cisellat una Alfa i una Omega unides.
Tot el conjunt del p�rtic es una espectacular escenificaci� escult�rica de la Passi� i mort de Jes�s. Aqu�, no es va tenir en compte el projecte de Gaud�, ja que no havia arribat a un nivell de detall suficient i es va optar per un plantejament molt diferent que representa una adaptaci� als nous temps. Les representacions esbossades per Gaud� eren m�s aviat horitzontals i en canvi Subirachs ha desenvolupat un nou criteri en que el relat esculpit segueix m�s aviat una forma de S.
 
Gaudí: Sagrada Família Façana de la Passió Vista general del pòrtic Gaudí: Sagrada Familia Columnes del pòrtic Gaudí: Sagrada Família Façana de la Passió La Crucifixió - Subirachs - Gaudí: Sagrada Familia Façana de la Passió Flagel.lació de Jesús - Subirachs -
Vista general del p�rtic. Segons el disseny de Gaud�,
a la culminaci� s�hi est� construint una galeria coberta
Columnes del p�rtic
 
Jes�s cam� del Calvari
a sobre: La Crucifixi�
 
Flagel�laci� de Jes�s
 
Gaudí: Sagrada Familia Façana Passió Porta principal esquerra Gaudí: Sagrada Familia Façana de la Passió Flagel.lació i dues portes centrals Gaudí: Sagrada Familia Façana de la Passió Detall d'una porta principal  
Porta central esquerra Crist flagel�lat
i dues portes centrals
Detall de porta principal  

Grups escult�rics de Subirachs
 
Gaudi: Sagrada Família Façana de la Passió Calvari i crucifixió Gaudí: Sagrada Família Façana de la Passió Enterrament de Jesús Gaudí: Sagrada Família Façana Passió Vista parcial del pòrtic
Grups del Calvari i La Crucifixi�
 
Enterrament de Jes�s Subirachs aconsegueix crear un
extraordinari ambient dram�tic
Gaudí: Sagrada Familia Façana de la Passió El judici de Jesús Gaudí: Sagrada Familia Façana de la Passió El Sant Sopar Gaudí: Sagrada Familia Façana de la Passió Les negacions de Pere Gaudí: Sagrada Familia La traïció de Judes i Quadre de l'édat de Jesús
El judici de Jes�s
 
El Sant Sopar
 
Les negacions de Pere
 
La tra�ci� de Judes
 
Gaudí: Sagrada Familia Façana de la Passió El judici de Jesús Gaudí: Sagrada Familia Façana de la Passió La traïció de Judes Gaudí: Sagrada Familia Façana de la Passió A baix Longí A sobre el repartiment dels vestits de Jesús Gaudí: Sagrada Família Façana Passió El Gall de Sant Pere
El judici de Jes�s La tra�ci� de Judes
grup a la porta de Getseman�
Long� i a sobre el repartiment
 dels vestits de Jes�s
El gall de Sant Pere
 

Altres pagines sobre la Sagrada Fam�lia:
Hist�ria  Descripci�  Cronologia  Fa�ana del Naixement  Fa�ana de la Passi�  Fa�ana de la Gloria  Altres espais del temple  Elements constructius  Links i Bibliografia

Pagina realitzada amb la col�laboraci� de la "Junta Constructora del temple de la Sagrada Fam�lia".

Altres obres de Gaud�:

A CATALUNYA:
A Barcelona: Bellesguard   Casa Eduard Calvet   Casa Batll�   Casa Vicens  
Col�legi Santa Teresa   Escoles Sagrada Fam�lia  
Fanals de la Pla�a Reial i del Pla del Palau   La Pedrera   Pavellons G�ell   Palau G�ell  Park G�ell   Sagrada Fam�lia   Tanca Finca Miralles   Viaducte del carrer Bellesguard
A La Pobla de Lillet:  Xalet del Catllar�s  Jardins Artigas
A Matar�:  Cooperativa Obrera (atribuit)
A Montserrat:  Rosari Monumental (1er misteri de Gl�ria)
A Santa Coloma de Cervell�: 
Col�nia G�ell
A Sitges (Garraf):   Cellers Garraf

A Tarragona:   Altar de la Capella de Jes�s i Maria

ALS PA�SOS CATALANS: 
A Mallorca:  Renovaci� de la Catedral de Palma de Mallorca

A FORA DE CATALUNYA:  El Capricho (Comillas - Cantabria - Espanya)   Casa Botines (Lle� - Espanya)    Palau Episcopal (Astorga - Lle� - Espanya)

 
OBRA DESAPAREGUDA: 
A Vic:   Fanals de la Pla�a del Mercadal (Enderrocats)

PUJAR

ANTERIOR

POSTERIOR

INICI