GAUD� I EL MODERNISME A CATALUNYA / Prop�sit

     Inici   Modernisme   Passeig   Museu Virtual   Arquitectura   Escultura   Pintura   Arts Decoratives   Literatura   M�sica  

     �rea especialCatedrals del vi   Edificis desapareguts   Modernisme funerari   Projectes no realitzats   Modernisme catal� fora de Catalunya  
     Bibliografia   Novetats   Prop�sit   Contacti'ns   Dades d'audi�ncia

PROP�SIT

[English] [Fran�ais] [Castellano]

EL PROP�SIT D'AQUEST PORTAL �S:

- Oferir progressivament una amplia visi� general del Modernisme a Catalunya.
       Aquesta amplia visi� inclour�: 
           Una p�gina espec�fica / com� per a cada edifici o obra d'art Modernista mostrada.
           Una p�gina espec�fica / com� per a cada artista / arquitecte mencionat.
           Links a webs que tracten el mateix tema a nivell general i espec�fic per a artistes / obres quan sigui possible.
           Informaci� bibliogr�fica sobre publicacions de tot tipus amb car�cter general i particular sobre artistes i obres, quan sigui 
            possible.

L'acc�s a cada p�gina es far� des de la homepage a cada tipus d'art / artista clickant a sobre els links corresponents. Es tindr� acc�s a cada treball espec�fic des de la p�gina del seu autor o des de la p�gina Passeig fent click directament sobre la poblaci� en el mapa general de Catalunya (o des de la llista de poblacions a l'esquerra del mapa) i des d'aquest a l' obra interessada si hi ha m�s d'una obra en la poblaci� seleccionada.

- En el cas del edificis, inicialment nom�s s'oferiran imatges dels seus exteriors. Per� progressivament en un futur proper tamb� s'oferiran, quan sigui possible, imatges dels interiors, dissenys, pl�nols, v�deos, visites virtuals i / o altre informaci� disponible.

- La celebraci� de l'any Gaud� (2002) ha reportat al portal un important increment de les pagines dedicades al geni. Durant l'any 2003 s'intentar� completar la informaci� sobre la seva obra, de la que ja falten poques refer�ncies. A m�s es desenvoluparan les noves �rees de Literatura i M�sica a m�s de l'�rea especial del Modernisme a Catalunya . Tamb� seguir� ampliant-se el nombre de pagines sobre Arquitectura, Pintura, Escultura i Arts Decoratives.

- Malgrat un comen�ament que mostra essencialment els treballs dels tres arquitectes Modernistes mes famosos (Gaud�, Dom�nech i Montaner i Puig i Cadafalch), es presentaran tamb� obres d'arquitectes i artistes menys coneguts que sovint han realitzat la seva producci� fora de la ciutat de Barcelona en d'altres poblacions i que malgrat ser menys coneguts, no son menys interessants. 

RESPONSABILITATS

- Qualsevol informaci� sobre horaris, treballs, celebracions, activitats, events, continguts, etc. no representen cap comprom�s per a nosaltres en cap aspecte i �nicament son una informaci� a confirmar pel lector.
- Malgrat el fet que la practica totalitat de la informaci� continguda en aquest Portal sigui de desenvolupament propi, estarem molt agra�ts de ser informats en cas d'utilitzaci� de continguts protegits. 

 

PUJAR

ANTERIOR

POSTERIOR

INICI