GAUD� I EL MODERNISME A CATALUNYA / Literatura

     Inici   Modernisme   Passeig   Museu Virtual   Arquitectura   Escultura   Pintura   Arts Decoratives   Literatura   M�sica  

     �rea especialCatedrals del vi   Edificis desapareguts   Modernisme funerari   Projectes no realitzats   Modernisme catal� fora de Catalunya  
     Bibliografia   Novetats   Prop�sit   Contacti'ns   Dades d'audi�ncia

 LITERATURA MODERNISTA A CATALUNYA

[English] [Fran�ais] [Castellano]
Escriptors   Links   Bibliografia 
Literatura

Despr�s de la desfeta militar i pol�tica del 1714, la literatura catalana tarda en superar les conseq��ncies de la derrota i no comen�a a recuperar un cert vigor fins a principis del segle XVIII en que ja es comen�a a manifestar una considerable for�a de la producci� liter�ria. Aquesta recuperaci� no es consolidar� fins a l�obra dels Modernistes. 
Vist des d�una �ptica europea, des dels or�gens de l'Art Nouveau, amb els fonaments que trobem en l�obra de Ruskin fins a la consolidaci� d�una literatura catalana Modernista, transcorre un per�ode de 40 anys en que es van succeint fets que aniran impulsant el proc�s i que es manifestaran simult�niament amb l�evoluci� del pensament pol�tic catalanista. 
Els inicis els trobem al voltant de la revista l'Avens, dirigida per Joaquim Casas i Carb� i per Jaume Mass� i Torrents, que aviat buscar� - a partir de 1891 - un model gramatical uniforme i normalitzat m�s adequat, que es reflexa en el canvi del seu nom pel de l'Aven�. Aquesta revista ser� crucial per a la consolidaci� de la narrativa catalana a trav�s del Modernisme. 
Posteriorment Raimon Casellas va elaborant uns criteris d�an�lisis de la captaci� de la realitat a trav�s de l�emoci� de l�artista i utilitzant elements naturalistes. Tot aquest proc�s va evolucionant fins a desembocar en un pessimisme basat en l�obra de Nietzsche. Aquest pessimisme es reflexa en les "Estrofes decadentistes" de Joan Maragall - presentades en les terceres Festes Modernistes a Sitges-. Altres exemples, especialment en termes de critica liter�ria, son Brossa i Rusi�ol. La excepci� es el teatre, sota la influencia de Ibsen, amb els treballs de Iglesias i en un altre �mbit d'Adri� Gual.    
La t�cnica narrativa Modernista es va desenvolupant a trav�s de l�obra de Casellas - "Els sots fer�stecs" - i altres escriptors com V�ctor Catal� (Caterina Albert)  amb "Solitud", culminant en la novel�la de Josep Pous i Pag�s "La vida i obra de Jordi Freginals" que marca l�any 1912 el final de la narrativa modernista. 
Aquesta t�cnica es basa sovint en una estructura de relats curts que posteriorment s�integren dintre d�una obra que els agrupa - aquest es el cas de Els sots fer�stecs i de Solitud, aix� com d�altres obres com "Josafat" de Prudenci Bertrana o "Pinya de rosa" de Joaquim Ruyra.
Entre els temes, cal assenyalar especialment el mon rural que tracten molts dels autors modernistes. 
Per�, a m�s, el Modernisme tracta tots els g�neres: la novel�la, el conte, l�assaig, el teatre, la llegenda, la l�rica, la �pica, etc. freq�entment fent refer�ncia a episodis de la vida i historia nacionals. 
La literatura modernista ser� el nucli a partir del qual la literatura catalana experimentar� un impuls decisiu que la situar� al nivell de la literatura nacional contempor�nia de qualsevol altre pa�s europeu.

ESCRIPTORS:
Caterina Albert i Parad�s
Prudenci Bertrana
Jaume Brossa i Roger
Raimon Casellas i Dou
Ignasi Iglesias i Pujades
Pompeu Gener
Adri� Gual i Queralt
Hortensi G�ell
Antoni Isern
Albert Llanas
Joan Maragall i Gorina
Alfons Maseras i Galt�s
Jaume Mass� i Torrents
Apel�les Mestres i O��s
Rafael Nogueras i Oll�
Miquel de Palol
Josep Pin i Soler
Josep Pons i Pag�s
Pere Prat i Gaball�
Joan Puig i Ferrater
Alexandre Riquer i Ynglada
Santiago Rusi�ol i Prats
Joaquim Ruyra i Oms
Maria Ant�nia Salv�
V�ctor Catal�
(veure Caterina Albert)
Pl�cid Vidal i Rosich
Jeroni Zann� i Rodr�guez
 

LINKS seleccionats a altres webs sobre Literatura Modernista a Catalunya

http://www.uoc.edu/lletra/generes/prosamodernista/index.html Pagina sobre la prosa modernista a la web de la UOC 
http://www.uoc.edu/lletra/generes/poesiamodernista/index.html Pagina sobre la poesia modernista a la web de la UOC
http://www.uoc.edu/lletra/moviments/modernisme/  Pagina sobre modernisme, especialment literari, a la web de la UOC  
http://www.uoc.edu/lletra/editorials/editoriallavenc/index.html Pagina sobre l'Aven� a la web de la UOC

 

Bibliografia espec�fica sobre Literatura Modernista a Catalunya

T�tol Autor Publicat per Any
Gran enciclop�dia catalana Diferents autors Enciclop�dia Catalana  
El Modernisme: una introducci� Figuerola, Fina Lletra - UOC - Espai virtual de literatura catalana  
La prosa modernista: un concepte poli�dric Juli�, Llu�sa Lletra - UOC - Espai virtual de literatura catalana  
Historia de la Literatura catalana, El Modernisme, vol 8. Molas, Joaquim / de Riquer, Mart� Editorial Ariel 1985
La poesia modernista, un ventall d'est�tiques Soldevila, Lloren� Lletra - UOC - Espai virtual de literatura catalana  
Modernisme i Modernistes Varis Lunwerg editores 2001
 

PUJAR

ANTERIOR

POSTERIOR

INICI