GAUD� I EL MODERNISME A CATALUNYA / Arquitectura / Gaud� / Barcelona / Casa Batll�

     Inici   Modernisme   Passeig   Museu Virtual   Arquitectura   Escultura   Pintura   Arts Decoratives   Literatura   M�sica  

     �rea especialCatedrals del vi   Edificis desapareguts   Modernisme funerari   Projectes no realitzats   Modernisme catal� fora de Catalunya  
     Bibliografia   Novetats   Prop�sit   Contacti'ns   Dades d'audi�ncia

Gaud�: CASA BATLL�

[English] [Fran�ais] [Castellano]
 Sobre la Casa Batll�:  Dades pr�ctiques  Historia  Descripci�  Artistes i col�laboradors  Imatges: Exteriors  Interiors Terrat
 Accessibilitat per a minusv�lids
 Fonts i informaci� addicional:  Links  Bibliografia   Llibreria sobre la Casa Batll�   Altres obres de Gaud�
 
Gaud: Casa Batllo, Faana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dades pr�ctiques:
Adre�a:Adre�a:   Passeig de Gracia, 43      Barcelona.
Inter�s: 
xxxxx  (5 sobre 5)
Els horaris, preus i altres dades poden variar, aconsellem que ho comproveu pr�viament.
Estat de conservaci�:  Exterior  / Interior:  Excel�lent
Visites i horaris: Edifici de propietat privada que es pot visitar de dilluns a diumenge de 9 a 20 h. (l'horari de visites es pot veure modificat segons la disponibilitat de les sales). Es visita el vestibul, la planta noble (antiga resid�ncia de la fam�lia Batll�), les golfes i el terrat, baixant pel pati de llums.
El dia 1 de gener i el 25 de desembre la Casa Batll� est� oberta al p�blic en el seu horari habitual (9.00 a 20.00 hores).
Transports: Autobusos: 7, 16, 17, 22, 24, 28
                   Metro:  L2, L3, L4
Preus:
Totes les visites van amb audioguia inclosa en el preu, disponible en vuit idiomes diferents- (Catal�, Angl�s, Alemany, Castell�, Franc�s, Itali�, Japon�s i Xin�s)
Visita completa: Individual: 16'50 Euros.
� Pensionistes, estudiants i grups de 20 persones o m�s, jubilats, estudiants, Carnet Jove, Barcelona Card i Bus Tur�stic, 
Ruta del Modernisme, Muse�legs de Catalunya i afiliats, Barcelona Walking Tours 20% de descompte, es a dir 13,20 Euros per persona. Per membres de la ONCE, acompanyant gratu�t.
Per Biblioteques de Barcelona es realitza un 15% de descompte sobre els preus individuals.
Per Minicard es realitza un 10% de descompte sobre els preus individuals.
Guies escrites: Es pot comprar en el mateix edifici una guia sobre la Casa Batll� editada per Triangle Postals i titulada "Casa Batll� - Gaud�", text en angl�s, franc�s, castell� i catal� de Juan Jos� Lahuerta i fotos de Pere Vivas i Ricard Pla - incloent-hi un CD -, i tamb� altres llibres i objectes referents a la casa i a Gaud�.
Accessibilitat per a minusvalids: La planta baixa no t� desnivells. Per visitar la planta noble un ascensor assegura l�accessibilitat a les cadires de rodes i persones amb altres dificultats. Les golfes son tamb� accessibles en ascensor, per� la terrassa superior i altres dependencies al mateix nivell no. 
Informaci�:
Tel�fon: (34) 93 216 03 06 
Fax: (34) 93 488 30 90
Email: [email protected]  
Web: www.casabatllo.cat

Ruta del Modernisme

Historia: 
L'actual Casa Batll�, es el resultat de la reforma total d�una antiga casa convencional constru�da l�any 1877.
Gaud� va rebre l�enc�rrec de renovaci� total de l'immoble del propietari Josep Batll� i Casanovas (industrial t�xtil). Sobre aquesta base, Gaud� va construir aquesta sorprenent casa, una de les m�s fantasioses i especials de Barcelona.
El p
rojecte d'Antoni Gaud� i Cornet de l�any 1904, va ser fortament q�estionat per les autoritats municipals de l��poca, degut a una s�rie d�elements del disseny de Gaud� que superaven �mpliament els l�mits de les ordenances municipals.
Els canvis realitzats per Gaud� a l�antic edifici, van ser radicals i el van modificar completament.
De fet, l�edifici de Gaud� es un edifici nou.
Gaud� hi va afegir la galeria, els balcons, les golfes i dos pisos addicionals aix� com tota la cer�mica policroma.
A l'interior, els espais van ser completament reorganitzats per obtenir una ventilaci� i una il�luminaci� m�s naturals (el pati est� recobert de cer�mica progressivament m�s clara a mida que baixem des del terrat fins a la planta baixa per tal d'aconseguir una il�luminaci� lo m�s uniforme possible).
A fora, Gaud� va realitzar una de les fa�anes urbanes m�s espectaculars i brillants del m�n. Va utilitzar els t�pics elements constructius modernistes com la cer�mica, la pedra, el ferro forjat amb un extraordinari resultat. La fa�ana es impressionant tant si es contempla de dia com de nit, si est� il�luminada.
Van col�laborar en la realitzaci� de la fa�ana els arquitectes Josep Maria Jujol i Joan Rubi� i Bellver, els metal�listes Germans Badia, els fusters Casas i Bard�s, el ceramista Sebasti� Rib� i els Tallers Pelegr� realitzadors dels vitralls (segons Permanyer) - veure Col�laboradors de Gaud� -.
Seleccionada com una de les millors obres de l�any 1906 per l�Ajuntament de Barcelona.

Descripci�:
Aquesta fa�ana coberta de mosaics d�espl�ndids colors es potser la mes suggestiva, creativa i original de la ciutat.
Els balcons semblen fragments de cranis amb les obertures dels ulls i el nas.
Les columnes de la tribuna del primer pis semblen ossos humans.
El disseny d�aquesta teulada es un dels m�s caracter�stics de Gaud� per edificis urbans
, culmina amb una forma ondulant que recorda l'esquena arquejada d�un drag�; esta recobert de teules cermiques que semblen escames.  
Aquesta original teulada acull en el seu interior unes grans golfes en la linia de les de Bellesguard. Aquesta soluci� pel conjunt de les golfes i la teulada que les cobreix, servir� m�s tard com a base per la culminaci� de la seva m�s important i ultima obra civil -
La Pedrera,
situada al mateix Passeig de Gracia una mica mes amunt - en a que porta a les seves �ltimes consequ�ncies aquesta t�cnica. Totes aquestes golfes estan construides amb mao disposat en forma d'arcs amb una gran for�a de sustentaci�.
La teulada t� una torre amb la creu de quatre bra�os t�pica de Gaud�.
L'interior es tamb� molt imaginatiu i presenta uns elements decoratius molt variats com mobiliari, vitralls, ferro forjat, llars de foc, etc.
Gaud� va dedicar una especial atenci� al primer pis amb una especial disposici� dels sostres, una decoraci� amb formes aut�nticament originals i unes peces d'un dibuix molt cuidat.

Artistes i col�laboradors que van intervenir a la Casa Batll�: 
 

Arquitectes i artistes

Artesans

 Arquitectes Josep Maria Jujol i Gibert
                    Joan Rubi� i Bellver 
                    Josep Canaleta i Cuadras
                    Dom�nec Sugra�es i Gras
 Constructor              Josep Bay� i Font

 Fusters (Mobles)       Casas i Bard�s 

 Cer�mica                 Sebasti� Rib� 
                  
               F�brica Pujol i Bausis

 Ferro forjat               Germans Bad�a 

 Vidrieres                   Tallers Pelegr�

 Escultors     Joan Beltran
                    Josep Llimona i Bruguera 
                    Carles Man� i Roig
                    Joan Matamala i Flotats
                    Lloren� Matamala i Pinyol

Els arquitectes Jujol i Rubi� varen participar en la decoraci�, essent el treball de Canaleta i Sugra�es orientat a la estructura
Pel que fa al treball dels escultors, es concentra sobretot a la capella de la casa, en particular el de Llimona, que es concreta en les magnifiques imatges del retaule.
 

Imatges:

Exterior: Fa�ana principal

 Gaud: Casa Batllo, Vista lateral tribuna        Gaud: Casa Batllo, Tribuna        Gaud: Casa Batllo, Balcons
                      Tribuna                                                    Tribuna                                                   Balcons

Gaud: Casa Batllo, Lateral faana i creu        Gaud: Casa Batllo, Teulada    
      Detall fa�ana                                Teulada 

Gaud: Casa Batllo, Faana, detall columna tribuna        Gaud: Casa Batllo, Faana, detall columna tribuna        Gaud: Casa Batll, Teulada costat carrer        Gaud: Casa Batll, Teulada costat carrer
                       Detall de columnes  *                                       Detall de la decoraci� cer�mica  *

Exterior: Fa�ana posterior i terrassa  *

Gaud: Casa Batllo, Faana interior      Gaud: Casa Batllo, Faana interior      Gaud: Casa Batll, Interior pati remat      Gaud: Casa Batll, Reixa terrassa

Gaud: Casa Batll, Decoraci pati               Gaud: Casa Batll, Reixa terrassa               Gaud: Casa Batllo, Reixa terrassa

Interior: *

Gaud: Casa Batll, Interior Gerro      Gaud: Casa Batll, Interior, Pom d'escala      Gaud: Casa Batll, Interior, Inici d'escala      Gaud: Casa Batll, Interior, Barana d'escala 

Gaud: Casa Batll, Interior, Escala  Gaud: Casa Batll, Interior, Repl  Gaud: Casa Batll, Interior, Llar de foc  Gaud: Casa Batll, Interior, Detall llar de foc

Gaud: Casa Batll, Interior, Sal principal tribuna Gaud: Casa Batll, Interior, Finestra Gaud: Casa Batll, Interior, Vidriera porta Gaud: Casa Batll, Columnes des de l'Interior

Gaud: Casa Batll, Interior, Vidrieres porta      Gaud: Casa Batll, Interior, Sostre sal      Gaud: Casa Batll, Interior, un rac del 1er pis      Gaud: Casa Batll, Interior, Arrambador menjador

Gaud: Casa Batll, Interior, Menjador     Gaud: Casa Batll, Interior, Sostre menjador     Gaud: Casa Batll, Interior, Lmpada     Gaud: Casa Batll, Interior, Detall porta

Gaud: Casa Batll, Interior, Lluernes    Gaud: Casa Batll, Interior, Maneta finestra    Gaud: Casa Batll, Interior, Maneta porta
 

Pati i Escala de ve�ns:  *

Gaud: Casa Batll, Interior, Detall pati            Gaud: Casa Batll, Interior, Pati            Gaud: Casa Batll, Interior, Pati            Gaud: Casa Batll, Interior, Suport escala veins 
 

Golfes *

  Gaud: Casa Batll, Interior, Golfes       Gaud: Casa Batll, Interior, Golfes       Gaud: Casa Batll, Interior, Golfes  
 

Teulada i terrat:  *

Gaud: Casa Batllo, Terrat               Gaud: Casa Batllo, Teulada i xemeneies               Gaud: Casa Batll, Teulada vista costat terrat

Gaud: Casa Batll, Teulada vista costat terrat            Gaud: Casa Batll, Teulada costats carrer i terrat            Gaud: Casa Batll, Teulada i creu de quatre branques            Gaud: Casa Batll, Detall creu de quatre branques 

  Gaud: Casa Batll, Teulada i xemeneies               Gaud: Casa Batll, Teulada i xemeneies              Gaud: Casa Batll, Xemeneies

 Gaud: Casa Batll, Xemeneies      Gaud: Casa Batll, Xemeneies      Gaud: Casa Batll, Xemeneies      Gaud: Casa Batll, Xemeneies

Imatges amb publicades amb autoritzaci� de Casa Batll�

 

LINKS seleccionats cap a altres webs sobre la Casa Batll�

http://www.greatbuildings.com/buildings/Casa_Batllo.html  Amplia informaci� sobre la Casa Batll� 
http://www.ics.uci.edu/~eppstein/pix/bar/cb/  Imatges sobre la Casa Batll� 
 
 

Bibliografia espec�fica sobre la Casa Batll�

T�tol Autor Publicat per Any
Guia del Modernisme a l'Eixample Bancells, Consol Edicions de Nou Art Thor 1990
Gaud� Bassegoda Nonell, J. Edicions de Nou Art Thor 1986
Gaud� l'home i l'obra Bergos, J / Llimargas, M Lunwerg 1999
El Quadrat d'Or. Centre de la Barcelona modernista Garcia-Espuche, A OCSA-Lunwerg 1990
Arquitectura modernista en Catalu�a Lacuesta,R / Gonzalez,A Editorial Gustavo Gili 1990
Casa Batll� - Gaud�  Lahuerta, J.J. / Pl� R. and Vivas P. Triangle Postals  
Un passeig per la Barcelona modernista Permanyer, Ll / Levick,M. Edicions Poligrafa 1998
Antoni Gaud� Zerbst, R Taschen 1985
 
Llibreria sobre la Casa Batll�

 


 
 
Altres obres de Gaud�: 

A CATALUNYA:
A Barcelona: Bellesguard   Casa Eduard Calvet   Casa Batll�   Casa Vicens  
Col�legi Santa Teresa   Escoles Sagrada Fam�lia   Fanals de la Pla�a Reial i del Pla del Palau   La Pedrera   Pavellons G�ell   Palau G�ell  Park G�ell   Sagrada Fam�lia   Tanca Finca Miralles   Viaducte del carrer Bellesguard
A La Pobla de Lillet:  Xalet del Catllar�s  Jardins Artigas
A Matar�:  Cooperativa Obrera (atribuit)
A Montserrat:  Rosari Monumental (1er misteri de Gl�ria)
A Santa Coloma de Cervell�: 
Col�nia G�ell
A Sitges (Garraf):   Cellers Garraf

A Tarragona:   Altar de la Capella de Jes�s i Maria

ALS PA�SOS CATALANS: 
A Mallorca:  Renovaci� de la Catedral de Palma de Mallorca

A FORA DE CATALUNYA:  El Capricho (Comillas - Cantabria - Espanya)   Casa Botines (Lle� - Espanya)    Palau Episcopal (Astorga - Lle� - Espanya)

 
OBRA DESAPAREGUDA: 
A Vic:   Fanals de la Pla�a del Mercadal (Enderrocats)

PUJAR

ANTERIOR

POSTERIOR

INICI