GAUD� I EL MODERNISME A CATALUNYA / Arts Decoratives / Cer�mica / F�brica Pujol i Bausis

     Inici   Modernisme   Passeig   Museu Virtual   Arquitectura   Escultura   Pintura   Arts Decoratives   Literatura   M�sica  

     �rea especialCatedrals del vi   Edificis desapareguts   Modernisme funerari   Projectes no realitzats   Modernisme catal� fora de Catalunya  
     Bibliografia   Novetats   Prop�sit   Contacti'ns   Dades d'audi�ncia

F�BRICA PUJOL I BAUSIS   (1858 - ca. 1960)

 [English] [Fran�ais] [Castellano]
   Cer�mica arquitect�nica Modernista a Catalunya - F�brica Pujol i Bausis:  Hist�ria   Imatges
   Fonts i Informaci� addicional:  Links   Bibliografia   Llibreria de temes Modernistes   Cultivadors de les Arts Decoratives en el Modernisme Catal�
 

Foto familiar de Pau Pujol i Vila (1851-1927) amb la seva muller i filles. Procedencia de la  famlia Pujol Asmarats. AMEL (Arxiu Municipal d'Esplugues de Llobregat)
Pau Pujol i Vila que va dirigir l�empresa en la �poca anterior al Modernisme, amb la seva dona i dues filles.

Hist�ria:

Els inicis:
Les primeres noticies de l�empresa es situen el 12 de Juliol de 1858 en que Joan Terrada i M�rius Gourde s�associen per constituir una "f�brica de maons". El 28 de juliol, Bartomeu Asmarats atorga en cens un terreny de mitja mojada (2450 m2) al lloc que avui ocupa la f�brica.
La societat fundada no va comptar amb la necess�ria harmonia entre els socis i es va dissoldre per sentencia de 4 de febrer de 1861. A partir del 26 de febrer de 1862 la f�brica es mantenia tancada, causant baixa a efectes de contribuci�.
El 28 de febrer de 1863 es signa un acord de societat entre Joan Terrada i Jaume Gelbert amb el prop�sit de continuar la producci� de rajoles, per� el 23 d�agost del mateix any la societat es va dissoldre.
La f�brica segueix inactiva fins que en una data desconeguda entre els anys 1870 i 1875, la fam�lia Pujol comen�a a gestionar-la. Jaume Pujol pren la direcci� de la fabrica l�any 1874. L�any 1876 se�n fa propietari del 100% i segueix dirigint-la fins a la seva mort l�any 1892, amb l�ajuda dels seu fill Pau.

El per�ode del Modernisme:
El fill de Jaume Pujol, Pau Pujol i Vila el succeeix i dirigir� la f�brica durantEl personal de la fbrica Pujol i Bausis cap a l'any 1904. Procedncia Remei Artigas. AMEL l��poca de m�s esplendor, en ple triomf del Modernisme. En aquests �poca la f�brica es denomina "Fill de Jaume Pujol i Bausis", encara que popularment se la coneix com "La Rajoleta".
La f�brica experimenta un fort creixement, el que obliga a incrementar la capacitat de producci� amb nous forns que permeten una m�s variada i r�pida producci�.
Les institucions que han recuperat el seu patrimoni documental, guarden una important documentaci� d�aquesta �poca que inclou dibuixos de Dom�nech i Montaner, d'Antoni Galliss� i de Puig i Cadafalch i que eren la base per el disseny de moltes de les produccions de la f�brica. En el cat�leg encara podem veure molts d�aquests dibuixos, per� el que es millor, molts edificis a Catalunya conserven aquestes rajoles que es poden veure a l'Institut Pere Mata de Reus, a les Cases Lle� Morera, Amatller, Mart� -Els Quatre Gats-,Macaya, etc de Barcelona, la casa Puig i Cadafalch a Argentona i moltes altres.
L�any 1901, entra a treballar a la f�brica com a director art�stic Joan Baptista Al�s, que hi segueix fins a 1904, curt per�ode en que realitza una important labor en el camp del disseny que exigeix una nova ampliaci� de la f�brica.
En la documentaci� d�aquest per�ode, trobem constantment refer�ncies a entregues d�importants quantitats d�elements decoratius que expressament es mencionen com a "modernistes".
Tamb� dintre d�aquest per�ode, trobem documentaci� sobre el pagament a Llu�s Br� de factures per treballs realitzats per a la firma.

Dom�nech i Montaner i El Castell dels tres dragons:Domnech i Montaner: Una vista del Castell dels tres dragons (actualment Museu de Zoologia) al Parc de la Ciutadella a Barcelona
L�any 1903, Dom�nech i Montaner publica a "La Veu de Catalunya" un article en que tot i lloant la tasca feta en el "Castell dels tres dragons" del Parc de la Ciutadella de Barcelona per a la restauraci� dels arts i procediments, fundicions de bronzes y ferros forjats, terres cuites i daurades a la valenciana, repujats de metall, alicatats de maj�lica, talla de fusta i escultura decorativa "qu'es feyan allavores rudimentaris o molt malament", menciona l�esfor� de molts artesans i artistes entre els que figurava en Jaume Pujol, a m�s d�altres reconeguts especialistes com Santig�s i Ros.

Clients: arquitectes i particulars:
Aquest per�ode ens brinda una impressionant llista d�arquitectes i particulars que compren materials a la f�brica.
Entre els arquitectes hi trobem noms com Gaud�, Dom�nech i Montaner, Puig i Cadafalch, Salvador Valeri, Francesc Sell�s, Bonaventura Bassegoda, Josep Font i Gum�, Enric Sagnier, Josep Azemar, Manuel Joaquim Raspall, Josep Moncunill.
Entre els particulars hi trobem les fam�lies G�ell, Aymerich, Quadras, Golferichs i altres.

Despr�s del Modernisme:
L�activitat segueix sent important un cop el modernisme superat, la f�brica continua amb una important producci�. L�any 1914, s�incorpora com a director art�stic, Francesc Quer i Selves que com abans l'Al�s, desenvolupa una important tasca.
La producci� evoluciona per� cap a productes allunyats de la riquesa decorativa que va caracteritzar els anys del Modernisme. L�empresa tanca durant els anys seixanta del passat segle XX.

L�actualitat:
Afortunadament despr�s del tancament de l�empresa, s�han pogut salvar molts dels elements que formaven part de la f�brica, a part de molta documentaci�, que com ja diem m�s amunt, ha servit per desenvolupar interessants estudis sobre la seva activitat i en general, sobre la cer�mica, el que ha perm�s crear a Esplugues una considerable estructura d�estudi i conservaci� del que formen o formaran part institucions com el futur Museu Pujol i Bausis, el Museu de Can Tintur� i l'Arxiu Municipal, als que estan adscrits diversos especialistes.
El futur Museu Pujol i Bausis "La rajoleta" ser� un Centre de cer�mica i arqueologia industrial. Els elements que en for
Museu de Can Tintor a Esplugues de Llobregatmaran part, son als antics terrenys de la f�brica a on es conserven diversos forns, equipaments industrials de l��poca i altres fons relacionats amb l�activitat de la f�brica a on es presenten ja actualment exposicions temporals. El seu patrimoni muse�stic, est� constitu�t per tota la seq��ncia de les estructures i els elements m�s significatius del que fou un gran centre productor, com les bases de decantaci�, l�estan�a dels molins, el rac� del fang, l�assentament de la m�quina de vapor o el gran conjunt dels forns de cocci� amb els quatre tipus: �rab, dos soterrats, dos d�ampolla i el de reflex met�l�lic.
El Museu de Can Tintur� presenta la col�lecci� de rajola seriada de Salvador Miquel - m�s de 3000 rajoles de diferents estils i models dels segles XIV al XIX -, essent el primer museu monogr�fic sobre aquest tema al m�n. Peri�dicament realitza exposicions temporals com la que presenta actualment sobre la figura de Llu�s Br�.

Imatges:

El Cat�leg de Pujol i Baucis*:
 
Imatge extreta del llibre "Pujol i Bausis, centre productor de cermica arquitectnica a Esplugues de Llobregat" de Pia Subias, Fotograf J. G. Noddings. Capitol IV (XXXV) Imatge extreta del llibre "Pujol i Bausis, centre productor de cermica arquitectnica a Esplugues de Llobregat" de Pia Subias, Fotograf J. G. Noddings. Capitol I (VI) Imatge extreta del llibre "Pujol i Bausis, centre productor de cermica arquitectnica a Esplugues de Llobregat" de Pia Subias, Fotograf J. G. Noddings. Capitol I (VIII) Imatge extreta del llibre "Pujol i Bausis, centre productor de cermica arquitectnica a Esplugues de Llobregat" de Pia Subias, Fotograf J. G. Noddings. Capitol III (XXXI)

Arrambador n� 17
Projecte d'Adri� Gual, 1915

 

Arrambador n� 19
Projecte probablement de
Dom�nech i M., 1901
 

Arrambador n� 25
Projecte probablement de
L. Planas i Calvet, 1908
 

Arrambador n� 28
Projecte probablement de
Dom�nech i M., 1901
 

Imatge extreta del llibre "Pujol i Bausis, centre productor de cermica arquitectnica a Esplugues de Llobregat" de Pia Subias, Fotograf J. G. Noddings. Capitol III (XXV) Imatge extreta del llibre "Pujol i Bausis, centre productor de cermica arquitectnica a Esplugues de Llobregat" de Pia Subias, Fotograf J. G. Noddings. Capitol II (XIII) Imatge extreta del llibre "Pujol i Bausis, centre productor de cermica arquitectnica a Esplugues de Llobregat" de Pia Subias, Fotograf J. G. Noddings. Capitol II (XII) Imatge extreta del llibre "Pujol i Bausis, centre productor de cermica arquitectnica a Esplugues de Llobregat" de Pia Subias, Fotograf J. G. Noddings. Capitol I (VII)

Arrambador n� 30
Projecte de Llu�s Br�, 1910

Arrambador n� 31
Projecte d�A. Galliss�, 1910

Arrambador n� 32
Projecte d�A. Galliss�, 1901

Arrambador n� 35
Projecte d�A. Galliss�, 1891-1904


Altres models de Pujol i Bausis
*:
 
Imatge extreta del llibre "Pujol i Bausis, centre productor de cermica arquitectnica a Esplugues de Llobregat" de Pia Subias, Fotograf J. G. Noddings. Capitol IV (XXXVII) Imatge extreta del llibre "Pujol i Bausis, centre productor de cermica arquitectnica a Esplugues de Llobregat" de Pia Subias, Fotograf J. G. Noddings. Capitol IV (XXXIII) Imatge extreta del llibre "Pujol i Bausis, centre productor de cermica arquitectnica a Esplugues de Llobregat" de Pia Subias, Fotograf J. G. Noddings. Capitol III (XXX)
Model d�inspiraci� Sezessi�, ca. 1905
 
Model probablement segons idea de
J. B. Al�s, 1900/10
 
Model d�inspiraci� Sezessi�, ca. 1905
 
Imatge extreta del cataleg de reproduccions de rajoles de Pujol i Bausis de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Imatge extreta del cataleg de reproduccions de rajoles de Pujol i Bausis de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Imatge extreta del cataleg de reproduccions de rajoles de Pujol i Bausis de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
Facs�mil rajola corresponent a l�arrambador
n� 19
Projecte de Llu�s Dom�nech i Montaner, dibuix de Llu�s Bru
Facs�mil rajola corresponent a l�arrambador n� 17 Projecte d'Adri� Gual.1915 (ca). Facs�mil rajola corresponent a  l�arrambador
n� 18 Projecte de Llu�s Dom�nech i Montaner,
dibuix de Llu�s Bru
 

Agra�m l�ajuda donada per les institucions i persones seg�ents:
Museu Can Tintur� d�Esplugues de Llobregat i en particular a Marta Salin�.
Arxiu Municipal d�Esplugues de Llobregat i en particular a Roser Vilardell.
(Ambdues institucions dependents de l'Ajuntament d�Esplugues de Llobregat).

 

LINKS seleccionats a altres webs sobre la F�brica de cer�mica Pujol i Bausis

-http://www.ajesplugues.es/formweb.nsf/RAJOLES?Openform  Punts de venda de rajoles de Pujol i Bausis 
-
Turisme Total - Rutes Modernistes - El Baix Lobregat: de Gaud� al modernisme popular  Visites a l�Esplugues modernista
-Can Tintur� Web del Museu de Can Tintur�  
-El Modernisme al Baix Llobregat Web del xtec "Modernisme al Baix Llobregat" amb especial menci� de Pujol i Bausis

 

Bibliografia espec�fica sobre la F�brica de cer�mica Pujol i Bausis

Titol Autor Publicat per Any
Rese�a y Cat�logo de arquitectura modernista (2 vols.) Bohigas, Oriol Editorial Lumen 1983
El arte modernista catal�n Cirici, Alexandre Aym�, Editor 1951
Arquitectura Modernista en Catalunya Lacuesta, Raquel / Gonz�lez, Antoni Ed. Gustavo Gili, S.A. 1990
Dels bells oficis al disseny actual. FAD 80 anys Mainar, Josep / Corredor-Mateos, Josep Editorial Blume 1984
Arquitectura Modernista a Reus   Pragma Edicions 2003
La Casa Nav�s de Reus   Pragma Edicions 2005
L'Institut Pere Mata de Reus   Pragma Edicions 2004
El Mosaico Rossi, Ferdinando Editorial Daimon 1971
Llu�s Br� fragments d�un creador de mosaics modernistes Salin�, Marta (comiss�ria) i altres autors Ajuntament d'Esplugues de Llobregat 2005
Pujol i Bausis Subias Pujadas, M. Pia Ajuntament d'Esplugues de Llobregat 1989
Summa Artis - Volum XLII - La cer�mica un arte industrial en la �poca del Modernismo Subias Pujadas, M. Pia Editorial Espasa Calpe, S.A. 1998
Modernisme i Modernistes Varis autors Lunwerg editores 2001
Esplugues i el Modernisme - Patrimoni i ciutat Vidal i Jans�, Merc� / Amig�,J. / Lacuesta, R. / Moragas, A. / Subias, M.P. Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Grup de Treball 2000
 
Llibreria de temes Modernistes
Amazon.com logo
Amazon.com logo Louisiana's Art Nouveau
Suzanne Ormond
New $16.50!
Used $13.95!
Amazon.com logo Adrien Dalpayrat, 1844-1910
Horst Makus
New $68.49!
Amazon.com logo English Decorative Ceramics
John A. Bartlett

Used $23.94!
Amazon.com logo Meiji Ceramics
Gisela Jahn
New $91.35!
Amazon.com logo Art Nouveau Tiles
Hans Van Lemmen
New $46.03!
Used $41.99!
Amazon.com logo Art Nouveau Tiles
Sandie Fowler
New $32.97!
Used $26.38!
Amazon.com logo Jakob Julius Scharvogel
Arnoldsche
New $75.00!
Amazon.com logo Art Nouveau Glass and Ceramics
Inc. Book Sales

Used $35.00!
Amazon.com logo Louis Comfort Tiffany
Marilynn A. Johnso...
New $32.97!
(Prices May Change) Privacy Information

 
 

PUJAR

ANTERIOR

POSTERIOR

INICI