GAUD� I EL MODERNISME A CATALUNYA  / Arquitectura / Dom�nech i Montaner / Reus / Institut Pere Mata

     Inici   Modernisme   Passeig   Museu Virtual   Arquitectura   Escultura   Pintura   Arts Decoratives   Literatura   M�sica  

     �rea especialCatedrals del vi   Edificis desapareguts   Modernisme funerari   Projectes no realitzats   Modernisme catal� fora de Catalunya  
     Bibliografia   Novetats   Prop�sit   Contacti'ns   Dades d'audi�ncia

Dom�nech i Montaner: INSTITUT PERE MATA

[English] [Fran�ais] [Castellano]
Sobre l'Institut Pere Mata:  Dades pr�ctiques   Hist�ria   Descripci�   Llista de t�cnics i artistes de l'obra   Imatges: Exterior  Interior
Accessibilitat per a minusv�lids
Fonts i informaci� complementaria:   Links   Bibliografia   Altres obres de Dom�nech i Montaner 
 
Reus: Institut Pere Mata de Llus Domnech i Montaner Una vista d'alguns pavellons i la torre

Reus: Institut Pere Mata de Llus Domnech i Montaner Pavell dels Distingits, vista des de l'exterior

Dades pr�ctiques:
Adre�a:  Carretera de l'Institut Pere Mata, s/n.  Reus  (Baix Camp)
Inter�s:
  
xxxxx (5 sobre 5)
Estat actual: Exterior:
Be /  Interior: Molt be el "Pavell� dels distingits". Altres pavellons estan adaptats a les necessitats m�diques actuals.
Visites:  Es pot visitar el Pavell� dels distingits dintre de la "Ruta del Modernisme de Reus", pr�via concertaci� amb l'Oficina de Turisme de Reus.
Accessibilitat per a minusv�lids: Al Pavell� dels distingits que es l��nic que es visita, la planta baixa no t� desnivells i per tant es accessible per a les cadires de rodes, la planta superior nom�s es accessible a trav�s d�escales.
Ruta del Modernisme

Hist�ria:
Projectat per Llu�s Dom�nech i Montaner i constru�t entre 1897 i 1912.
Al final del segle XIX el doctor Emili Brians� i altres promotors entre els que destaca Pau Font de Rubinat un important intel�lectual catalanista molt prestigi�s a Reus, varen decidir impulsar un nou hospital psiqui�tric per poder cobrir les necessitats de la poblaci� en aquest camp. 
Dom�nech i Montaner que havia conegut Font de Rubinat - que va ser el primer president del Consell d�Administraci� de la Societat constitu�da l�any 1896 amb el nom de "Manicomi de Reus" que despr�s es va canviar per l'actual - durant la redacci� de les Bases de Manresa, va ser l�arquitecte seleccionat per desenvolupar aquest treball que es un dels conjunts arquitect�nics Modernistes m�s bells de Catalunya i el precedent del gran Hospital de Sant Pau a Barcelona.
El projecte facultatiu va ser consultat amb els doctors Rafael Rodriguez Mendez de la c�tedra d�Higiene de la Facultat de Medicina de Barcelona i a Artur Galceran Gran�s que havia estat Director del Sanatori psiqui�tric de Sant Boi.
La distribuci� dels espais es va realitzar tenint en compte rigorosos criteris d�acord amb les condicions de sexe, malaltia i categoria social. Cada pavell� havia de tenir el seu propi jard�, a m�s dels jardins comunitaris. Un passeig central separava les dependencies d�un i altre sexe, a m�s d�ubicar el pavell� de serveis generals i la capella.
De fet, l'Institut Pere Mata es m�s que un hospital psiqui�tric, una petita ciutat (amb una superf�cie aproximada de 20 hect�rees) en la que Dom�nech i Montaner va aplicar conceptes renovats d�urbanisme, planificaci� d�espais, ornamentaci� i materials.
Dom�nech no nom�s es va preocupar del disseny de l�exterior dels edificis i de la seva distribuci� urban�stica amb pavellons rodejats de jardins en un estil que s�anomenava "� village" degut a la s�inspirava en projectes desenvolupats a Fran�a, sin� que tamb� en va dissenyar tot l'interior incloent-hi el mobiliari.
L'Institut continua servint actualment als mateixos prop�sits. 
El conjunt est� projectat dividint les diferents funcions en �mbits separats amb un total de 6 pavellons, posteriorment el fill de Llu�s Dom�nech i Montaner - Pere Dom�nech i Roura - en va construir m�s fins a un total de 14 per� no d�estil Modernista. 

Descripci�:
El pavell� de serveis generals a on es troben els serveis administratius est� constru�t al centre de l�hospital i est� coronat per una gran torre de 30 metres d�al�ada que proporciona un especial car�cter al conjunt i es pot veure des de molt lluny.
Els pavellons constru�ts per Llu�s Dom�nech i Montaner son t�picament Modernistes, les
fa�anes dels pavellons son de ma� vist i estan adornades amb cer�mica realitzada amb dissenys de Josep Triad� i Llu�s Br� i Salelles, tamb� contenen treballs en pedra.
Per� el pavell� m�s interessant es el "Pavell� dels distingits", acabat l�any 1908, per la seva riquesa ornamental i perqu� el mobiliari original ha estat conservat,
est� decorat amb vidrieres i elements de ferro forjat. El projecte d�aquest pavell� contenia un conjunt ornamental de tal categoria, que el pressupost va superar �mpliament el previst, limitant la realitzaci� de la resta del projecte.
Aquest pavell� consta d�una planta baixa amb tres espa�s utilitzats b�sicament per a el lleure dels interns (que nom�s podien ser homes i naturalment d�un alt nivell econ�mic) i dos pisos d�habitacions moltes d�elles dobles per que poguessin allotjar el servei dels interns.
La planta baixa consta d�un sal� tamb� dit sala de m�sica, perqu� els caps de setmana s�hi feien concerts, un menjador i una sala de jocs. Tal com ja hem avan�at, la decoraci� d�aquestes estances es extraordin�ria no nom�s en les estances comuns, sin� tamb� en les habitacions. Trobem per tot arreu al�legories a la curaci� dels pacients amb elements propis del Modernisme com f
ormes vegetals i animals de totes menes, s�mbols her�ldics catalans medievals, etc.
Tamb� s�evidencia en totes les dependencies  del Pavell� dels distingits i en general a tots els edificis del centre l�"horror vacui" o horror als espa�s vuits, tant t�pic del modernisme, manifestat en la decoraci� que omple  totes les parets i recons.
Dom�nech i Montaner va tenir especial cura en assegurar la higiene i el confort dels pacients. Aix� podem veure que encara que aquests estiguessin en r�gim de reclusi�, les reixes estan dissimulades, les escales i les baranes arrodonides per evitar accidents i totes les parets (excepte a les habitacions) estan recobertes de cer�mica. Els colors de les vidrieres col�laboren a crear un ambient relaxat adequat a aquests malalts.
 

Fitxa T�cnica:
Llista de T�cnics i Artistes

  Arquitectes   Llu�s Dom�nech i Montaner
  Pere Casellas i Terrats
  Pere Dom�nech i Roura
  Facultatius   Dr. Rafael Rodriguez Mendez
  Dr. Artur Galceran Gran�s
  Cer�mica   Josep Triad� i Mayol
  Llu�s Bru i Salelles
  Vidrieres  
Imatges:

Exterior:

Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Porta lateral Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Cpula Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Porta i pavell Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Front

Porta lateral d�entrada al recinte d�obra vista amb c�pules i cer�mica, vista del front� d�un pavell� adornat amb els mateixos elements i pedra


Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Faana del Pavell dels distingits
Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Front del Pavell dels distingits Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Decoraci faana del Pavell dels distigits

Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Torre

Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Detall de capitell

Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Detall faana

Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Galeria exterior del Pavell dels Distingits
Diverses vistes i detalls de la fa�ana del Pavell� dels Distingits: centre fa�ana amb front�, torre, un capitell, finestres, galeria
 

Interior: *
Sal� principal o Sala de M�sica
  Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Sostre cermic i lmpada a la Sala de Msica
Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Sala de Msica  

Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Vidrieres a la Sala de Msica, galeria del primer pis

Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Paret decorada a la Sala de Msica
Sala de m�sica des del 1er pis Vidrieres a la galeria del 1er pis Paret decorada Sostre i l�mpada
       
Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Detall cermic al sostre Gall dindi amb la cua desplegada Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Detall d'una vidriera de la galeria del primer pis Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Sala de Msica Porta amb vitrall i sof Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Sof a la Sala de Msica
Sostre cer�mic i l�mpada Detall vitrall Porta amb vitrall Sof�
       
Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Mosac a la Sala de Msica Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Mosac a la Sala de Msica Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Terra de la Sala de Msica
Dos mosaics Detall de terra
       
Menjador:      
Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Vista general del menjador amb el buffet al fons Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Lmpada del menjador Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Vidrieres del menjador Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Arrambador cermic al menjador
Vista general del menjador L�mpada menjador Vidrieres Arrambador cer�mic
       

Sala de jocs:

     
Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata El sal de jocs, el billar Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Sal de jocs, els escacs Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Arrambador de fusta a la Sala de jocs Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Sostre cermic a la Sala de jocs
Vista parcial: el billar Vista parcial: els escacs Arrambador de fusta Sostre cer�mic
       

Espais comuns, habitacions i mobiliari:

   
Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Arrambador a una escala Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Arrambador a una galeria Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Escala de pujada a les habitacions amb arrambador Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Passadis d'entrada a les habitacions del primer pis
Arrambador de escala Arrambador a una galeria Escala i arrambador Passad�s al 1er pis
       
Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Portes de separaci dels mbits principal i de servei d'una habitaci Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Sof a una habitaci Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Armari Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Armari
Portes d�habitaci� Sof� a una habitaci� Armari Armari
       
Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Capal de llit Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Capal de llit Domnech i Montaner: Reus Institut Pere Mata Tauleta de nit  
Cap�al de llit Cap�al de llit Tauleta de nit  
* Fotografies d�interiors publicades amb l�autoritzaci� del Patronat Municipal de Turisme i Comer� de Reus.
Agra�m la col�laboraci� de Jordi Amat i Josep Durall en la realitzaci� de les fotografies.
 

Bibliografia sobre l'"Institut Pere Mata"

T�tol Autor Publicat per Any
Arquitectura modernista Bohigas, Oriol Editorial Lumen 1968
J. M. Dom�nech i Montaner Obras en Reus Buqueras, J.M. Jano n� 25 1975
Arquitectura provincial. Instituto Pere Mata Buqueras, J.M. Diario Espa�ol Tarragona 1975
Institut Pere Mata de Reus Marc, Jordi Pragma edicions 2004
Institut Pere Mata. Cent anys (1896-1996) Poca Gaya, Josep Institut Pere Mata, Reus 1996
Guia de la Ruta del Modernisme (Reus) Tate Cabr� Editorial Mediterr�nia, S.L. 1998
 

Links a d�altres webs espec�fiques sobre l'"Institut Pere Mata"

GPM - IPM   Hist�ria i imatges de l'Institut Pere Mata en la seva web oficial  
- L'Institut Pere Mata - reus.net  Pagina sobre l'Institut Pere Mata dintre de la web del Patronat Municipal de Turisme i Comer� de  Reus
-
PAPHE: Reus, institut pere mata  Pagina de la web "Present and future of european hospitals heritage"

 
Altres obres de Dom�nech i Montaner: 
A Barcelona: Casa Fuster  Casa Lamadrid  Casa Lle� Morera  Casa Thomas  Museo de Zoologia  Editorial  Montaner i Sim�n  Hospital de Sant Pau  Palau de la M�sica Catalana  Palau Ramon Montaner
A Canet de Mar:  Ateneu Canetenc  Casa museu Dom�nech i Montaner  Castell de Santa Florentina  Casa Roure (Ca la Bianga)
A Olot:  Casa Sol�-Morales
A Reus:  Casa Gasull  Casa Nav�s  Casa Rull  Institut Pere Mata 
Fora de Catalunya:  Cementiri (Comillas)  "Fuente de los Tres ca�os" (Comillas)  Universitat Pontif�cia (Comillas)
 

PUJAR

ANTERIOR

POSTERIOR

INICI