GAUD� I EL MODERNISME A CATALUNYA  / Passeig / Poblacions / Reus

     Inici   Modernisme   Passeig   Museu Virtual   Arquitectura   Escultura   Pintura   Arts Decoratives   Literatura   M�sica  

     �rea especialCatedrals del vi   Edificis desapareguts   Modernisme funerari   Projectes no realitzats   Modernisme catal� fora de Catalunya  
     Bibliografia   Novetats   Prop�sit   Contacti'ns   Dades d'audi�ncia

Modernisme a REUS

[English] [Fran�ais] [Castellano] Veure tamb�: Casa Nav�s  xxxxx
Institut Pere Mata  xxxxx
 Edificis:  Casa Gasull  Casa Rull  Casa Marc�  Casa Serra  Dispensari antitubercul�s  Casa Grau  Casa Iglesias  Casa Munn�  Casa Pinyol  Casa Querol  Casa Sard�  Casa Tom�s Jordi  Casa Punyed  Escoles Prat de la Riba  Casa Segarra  Casa Tarrats  Casa Bartol�  Casa Laguna
 Passejant a trav�s del Modernisme a REUS
 Informaci� General sobre REUS
 Altres poblacions amb interessants obres Modernistes 
 

Domnech i Montaner: Reus  Casa Gasull

Casa Gasull  (Inter�s: xxxxx)
Adre�a:  Carrer Sant Joan, 29   Reus  (Baix Camp)

Edifici projectat per Llu�s Dom�nech i Montaner en un estil que barreja Modernisme i Noucentisme (estil que va succeir al Modernisme a Catalunya entre 1910 i 1930) i constru�t l�any 1911.
Es un t�pic edifici dels que combinen la casa dels propietaris en els pisos superiors i els espais industrials en els baixos. 
L�estructura de les fa�anes es b�sicament Noucentista amb formes s�bries pr�pies d�aquest estil, per� el Modernisme hi es present en la decoraci�, especialment per l'utilitzaci� de la cer�mica i el ferro forjat.
 

Domnech i Montaner: Reus, Casa Rull
 

Casa Rull   (Inter�s: xxxxx)
Adre�a:  Carrer Sant Joan, 27   Reus  (Baix Camp) 

Aquesta casa es una obra d�art de l�arquitecte Llu�s Dom�nech i Montaner, constru�da l�any 1900.
El projecte d�aquesta casa va ser encarregat pel notari Pere Rull i Trilla  en un per�ode de gran expansi� del Modernisme.  
Les fa�anes d�aquesta casa son un exemple de combinaci� de pedra i amo. La l�nia de connexi� entre fa�anes est� especialment ben resolta amb una columna de pedra de gran efecte decoratiu. En el primer pis una balconada excepcional amb decoraci� floral a la barana. Portes i finestres de inspiraci� g�tica i els merlets que coronen l�edifici li donen una aparen�a molt luxosa. 
Les fa�anes estan ben conservades, el interior es completament diferent de la seva decoraci� original i est� ocupat per l'Institut Municipal d'Acci� cultural de Reus.

 

Pere Domnech i Roura: Reus, Casa Marc
 
Casa Marc�
Adre�a:  Carrer de Santa Anna, 23-25  (Cantonada al Raval de Santa Anna)   Reus  (Baix Camp)

Edifici projectat per l�arquitecte Pere Dom�nech Roura i constru�t l�any 1926.
La fa�ana de la Casa Marco correspon a una �poca en que el modernisme havia cedit la seva posici� de moviment d�avantguarda al Noucentisme. Molts elements per� quedaven especialment en l�arquitectura vigents i aix� tamb� es nota en l�obra de Dom�nech i Roura, fill de Dom�nech i Montaner.
Aix� doncs en aquesta casa veiem com s�hi barregen moviments en corba amb estructures rectes com la de balcons i finestres i la de la tribuna de la cantonada que serveix d�element d�uni� entre les dues fa�anes.
 

Joan Rubi i Bellver: Reus, Casa Serra
 
Casa Serra
Adre�a:  Raval de Santa Anna, 32-34   Reus  (Baix Camp)

Edifici projectat per l�arquitecte Joan Rubi� i Bellver i constru�t l�any 1924.
El propietari Antoni Serra i P�mies era parent de Rubi� i li va encarregar no solament aquesta casa, sin� tamb� la reconstrucci� d�una resid�ncia rural anomenada "el mas d�en Perdiu" a Botarell (1910) i el Xalet Serra (1912).
Aquesta casa pertany a un per�ode en que el Modernisme ja comen�ava a ser substitu�t per el Noucentisme i es un edifici amb certa semblan�a a les tend�ncies anglosaxones de l'Art Nouveau. Malgrat tot, algunes formes neog�tiques o els merlets de la teulada son t�pics del Modernisme. 
La fa�ana est� constru�da amb pedra, l'interior es Art Dec�.

Joan Rubi i Bellver: Reus, Dispensari antituberculs
 
Dispensari antitubercul�s   (Inter�s: xxxxx)
Adre�a:  Carrer Sant Joan, 38   Reus  (Baix Camp)

Es tracta d�un petit edifici projectat per l�arquitecte Joan Rubi� i Bellver l�any 1926 dintre del per�ode final del Modernisme.
Rubi� va rebre l�enc�rrec de l'Ajuntament de Reus juntament amb la "Mancomunitat de Catalunya" de portar a terme aquest edifici sanitari.
L�edifici es de fet un annex de l'Hospital de Sant Joan per, en el temps de la seva construcci�, el tractament de malalties relacionades amb la tuberculosi.
De fet, l�edifici ens mostra un estil neocl�ssic amb columnes de pedra i un sostre esglaonat a la fa�ana. 
Rubi� i Bellver va ser un arquitecte entusiasta del Modernisme, per� en els seus �ltims treballs manifesta ja una influencia del Noucentisme i aquest es el cas d�aquest edifici que presenta una influencia acad�mica. 

 

Pere Casellas i Tarrats: Reus, Casa Grau
 
Casa Grau
Adre�a:  Carrer Sant Joan, 32   Reus  (Baix Camp)

Edificada l�any 1910 per l�arquitecte Pere Caselles i Tarrats.
La casa tamb� es coneguda com a Casa del Bar� de Llorach, ja que la fam�lia del primer propietari Miquel Grau Cabr�, n�havia estat tamb� en un passat lluny� del castell de Llorach. 
Aquest fet es present en la casa a on son freq�ents decoracions en forma de branques de llorer. 
Dos medallons ens recorden les inicials del propietari "MG" i l�any de construcci�.
Totes les obertures estan enquadrades en arcs semicirculars amb decoraci� floral una mica seguint l�estil de l'Art Nouveau belga. 
L�edifici est� coronat per una estructura que recorda els bra�os d�una creu grega.

Pere Casellas i Tarrats: Reus, Casa Iglesias

Pere Casellas i Tarrats: Reus, Casa Iglesias, Porta principal
 

Casa Iglesias
Adre�a:  Carrer de Jes�s, 3-5-7   Reus  (Baix Camp) 

Edifici projectat i constru�t l�any 1908 per l�arquitecte Pere Casellas i Tarrats.
Aquesta casa es contigua a la Casa Nav�s. Es tracta d�una casa de ve�ns de planta i tres pisos d�al�ada i d�amplada important ja que cont� tres porteries diferents i naturalment tres escales.
Casa constru�da en ple esplendor del Modernisme, aquest estil es manifesta clarament en tota la fa�ana, amb una decoraci� amb motius vegetals omnipresents i la decoraci� en ferro forjat de les baranes bombades dels balcons.
Les portes d�entrada de les escales son de fusta esculpida i tenen picaportes de ferro forjat de gran qualitat.

 

Pere Casellas i Tarrats: Resu, Casa Munn
 
Casa Munn�
Adre�a:  Raval de Mart� Folguera, 2   Reus  (Baix Camp) 

Edifici projectat i constru�t l�any 1904 per l�arquitecte Pere Casellas i Tarrats.
Casa que fa cantonada amb dues fa�anes unides per una tribuna de cinc costats que recorre de la primera a l�ultima planta de l�edifici. Aquesta tribuna n��s potser l�element m�s caracter�stic.
Les dues fa�anes tenen abundants obertures amb balcons de t�pica factura modernista amb baranes constru�des amb ferro forjat.
La decoraci� de les llindes de les portes es molt vistosa. La barana del terrat es de pedra.
A la planta baixa, les llindes de les obertures dels aparadors comercials son d�una gran eleg�ncia.

Pere Casellas i Tarrats: Reus, Casa Pinyol
Casa Pinyol
Adre�a:  Pla�a del Mercadal, 17   Reus  (Baix Camp)

Edifici projectat i constru�t l�any 1910 per l�arquitecte Pere Casellas i Tarrats.
Aquesta casa mostra ben clarament la personalitat del modernisme reusenc amb motius decoratius florals tant t�pics  de la poblaci�. T� tots els elements del modernisme. A l�exterior, una fa�ana profusament decorada, amb nombroses obertures que presenten llindes amb elements vegetals i balcons bombats de ferro forjat.
Als laterals de la fa�ana i des de la meitat de la segona planta fins a la barana d�obra de la coronaci� unes falses columnes i al centre unes falses m�nsules, semblen fer la funci� de suport del terrat i del front� que adorna el centre de la fa�ana i que presenta els relleus d�unes muses.
A l'interior i a l�entrada un arrambador cer�mic i uns estucats mostren les sinuoses l�nies del coup de fouet tant abundant dintre del modernisme.
 

Pere Casellas i Tarrats: Reus, Casa Querol
 
Casa Querol
Adre�a:  Carrer Llovera, 17   Reus  (Baix Camp)

Edifici projectat i constru�t l�any 1901 per l�arquitecte Pere Casellas i Tarrats.
Aquesta casa porta el nom del seu propietari Ferran de Querol i Bofarull, hereu del Palau Bofarull, comte de Rius i tamb� emparentat amb el Bar� de Quadras. Va ser alcalde de Tarragona.
Es una petita casa, per� que presenta una fa�ana de gran riquesa decorativa realitzada amb materials nobles.
Al primer pis hi trobem un balc� de pedra sostingut per dues m�nsules essent la fa�ana de pedra vista.
Al segon pis, amb una sola obertura com el primer, el balc� es en canvi de ferro forjat bombat i a cada banda de la porta uns plafons cer�mics aporten uns elements de gran riquesa decorativa real�ada per els marcs de pedra esculpida.

Pere Casellas i Tarrats: Reus, Casa Sard
 
Casa Sard� 
Adre�a:  Avinguda de Prat de la Riba, 41   Reus  (Baix Camp)                                     

Constru�da l�any 1896 per l�arquitecte Pere Caselles i Tarrats.
Es un exemple de Modernisme primitiu que es present a Reus en diversos edificis del mateix arquitecte (veure m�s avall). 
La fa�ana ens mostra diferents elements d�arquitectura g�tica i isl�mica. La segona planta es especialment interessant amb les finestres esglaonades.
Les baranes dels balcons del primer i segon pis estan realitzades en ferro forjat amb formes t�piques del Modernisme.

Pere Casellas i Tarrats: Reus, Casa Toms Jordi
 
Casa Tom�s Jordi
Adre�a:  Carrer de Llovera, 19-21   Reus  (Baix Camp)                                                

Constru�da l�any 1909 per l�arquitecte Pere Caselles i Tarrats.
La planta baixa i l�entresol - amb baranes ondulades - tenen un aspecte molt diferenciat dels tres pisos superiors. 
Aquesta casa est� constru�da seguint l�estil floral t�pic de Reus.
Uns elements ben especials son les cares femenines als extrems del balc� del primer pis. La barana d�aquest balc� est� decorada amb suaus formes ondulades asim�triques.

Pere Casellas i Tarrats: Reus, Casa_Punyed
Casa Punyed 
Adre�a:  Carrer de Llovera, 47-49   Reus  (Baix Camp)                                                

Constru�da l�any 1900 per l�arquitecte Pere Caselles i Tarrats.
Es un exemple del primer Modernisme que tamb� es present a Reus en d�altres edificis del mateix arquitecte. 
L�edifici va ser inicialment propietat de la fam�lia Iglesias, malgrat que el nom amb que se la coneix actualment sigui el d�una farm�cia anomenada Punyed que es trobava a la planta baixa.
La fa�ana neog�tica es potser una de les m�s reeixides de l�arquitecte i inclou una s�rie de cares grotesques en les m�nsules del primer pis i que corresponen a un rei cristi�, un �rab i un xin�s. En el tercer pis i al coronament de la fa�ana hi han varis s�mbols catalans com les quatre barres.
Els arcs de la planta baixa son un t�pic exemple de Modernisme.
 

Pere Casellas i Tarrats: Reus, Escoles Prat de la Riba

Pere Casellas i Tarrats: Reus, Escoles Prat de la Riba lateral
 

Escoles Prat de la Riba  (Inter�s: xxxxx)
Adre�a:  Avinguda Prat de la Riba, 36   Reus  (Baix Camp)

Constru�da l�any 1911 per l�arquitecte Pere Caselles i Tarrats, ja al final del per�ode Modernista.
El grup escolar est� constitu�t per dos cossos d�edificis rectangulars que estan units per un petit cos, tots ells amb teulades decorades a dues aig�es i amb brillants colors verd, beig i marron.
Les fa�anes dels edificis, tamb� bellament decorades, son d�obra vista amb les zones principals i remats en pedra esculpida.
Algunes parts de les fa�anes estan tamb� decorades amb quatre plafons cer�mics obra de Francesc Labarta. Aquest plafons representen escenes de la infantesa de Jes�s. Altres plafons presenten temes ornamentals fets amb cer�mica de Manises.
Pere Casellas va tenir molt en compte els requeriments arquitect�nics necessaris perqu� la funci� pedag�gica d�aquests edificis pogu�s desenvolupar-se amb el m�xim de comoditats. Per aix�, es tracta d�edificis molt lluminosos i saludables, ja que els espa�s reservats a patis  eren i son ben airejats i arbrats.
A m�s dels mencionats m�s amunt, entre els motius decoratius hi podem trobar la rosa de Reus, els escuts de Catalunya i Tarragona i nombroses refer�ncies a motius naturals b�sicament vegetals.
Les Escoles Prat de la Riba continuen encara avui al cap de quasi cent anys de la seva construcci�, assegurant les mateixes funcions educatives que realitzaven en el seu origen. Nom�s l�entorn ha canviat i tamb� naturalment les condicions interiors dels edificis que s�han hagut d�adaptar a les necessitats educatives modernes.

Pere Casellas i Tarrats: Reus, Casa Segarra
 
Casa Segarra 
Adre�a:  Carrer Sant Joan, 12-14, 41   Reus  (Baix Camp)

Constru�da l�any 1908 per l�arquitecte Pere Caselles i Tarrats.
Es un exemple de Modernisme reusenc de gran qualitat.
La fa�ana del primer pis presenta una decoraci� molt t�pica de l'Art Nouveau i diferent de la dels pisos superiors, amb gran profusi� de motius decoratius vegetals. Son de destacar els dragons esgrafiats a cada banda del balc� central.
Es curiosa la disposici� dels balcons, ja que a la primera planta n�hi han tres de separats, a la segona un de sol que recorre tota la fa�ana de banda a banda i als dos superiors torna la disposici� del primer pis.
Son interessants tamb� les figures femenines de l��ltim pis.
La barana del terrat es combinada de ferro forjat com les dels nivells inferiors i dibuixos t�pics del modernisme i de pedra.
La planta baixa tamb� amb decoraci� t�picament modernista, va ser inicialment ocupada per una botiga del mateix propietari de la casa, que va tancar ben aviat.

Pere Casellas i Tarrats: Reus, Casa Tarrats
 
Casa Tarrats 
Adre�a:  Carrer Sant Joan, 9-11   Reus  (Baix Camp)

Constru�da l�any 1892 per l�arquitecte Pere Caselles i Tarrats.
Es una de les primeres cases modernistes que es va construir a Reus i per tant, mant� encara nombrosos elements ecl�ctics amb decoraci� d�estil neog�tic.
Els propietaris Joan i Josep Maria Tarrats i Homded�u, eren a la vegada propietaris i gerents d�una important fabrica anomenada La Fabril Algodonera, tamb� coneguda com el Vapor Nou. Varen comprar el solar del numero 9 quan la part corresponent al numero 11 ja estava comen�ada. Per aix� es van haver de fer diverses adaptacions amb les cases de la planta principal unides mentre que les plantes superiors continuen essent independents.
A l'angle de les dues fa�anes i al nivell del sostre del primer pis hi trobem un interessant emblema amb la T inicial dels propietaris. A l'interior de l�entrada hi trobem una llegenda amb els noms dels artesans que van participar a la construcci�.
La decoraci� de  l'interior es ben diferent segons les cases, ja que al numero 11 es vuitcentista mentre que la del numero 9 es modernista.


 
Casa Bartol�
Adre�a:  Carrer de Llovera, 12   Reus  (Baix Camp)                                                    

Edifici projectat i constru�t l�any 1903 per l�arquitecte Josep Lubietas arquitecte de qui no tenim cap informaci�.
La fa�ana mostra una s�rie d�alt relleus. La planta baixa est� ocupada per una tenda t�xtil molt ben integrada en l�estil de la fa�ana. 
Un cert aspecte medieval est� remarcat per la decoraci� geom�trica i el coronament amb merlets de la fa�ana que ens recorden un castell i li donen molta personalitat al conjunt.

Pau Mongui i Segura: Reus, Casa Laguna
 
Casa Laguna
Adre�a:  Carrer de Monterols, 15   Reus  (Baix Camp)                                                

Casa projectada per l�arquitecte Pau Mongui� i Segura, constru�da l�any 1904.
Es un edifici constru�t en un solar molt estret amb una fa�ana que mostra una gran varietat de materials i de t�cniques constructives amb un encant especial. 
L�ornamentaci� es basa en una barreja de motius geom�trics i florals que introdueix elements modernistes dintre de criteris ecl�ctics. 
El material b�sic es la cer�mica juntament amb la pedra i el ferro forjat per a la barana del  balc�.
Les inicials del primer propietari Sixte Laguna apareixen en dos medallons fets amb cer�mica a cada costat de la porta principal.

Altres poblacions amb interessants obres Modernistes:
Barcelona   Aiguam�rcia   Ali�   Argentona   Cabra del Camp   Caldes de Malavella   Camprodon   Canet de Mar   Celr�   L'Ametlla del Vall�s   La Garriga   L'Espluga de Francol�   Lleida   Matar�   Montblanc   Nulles   Pinell de Brai   Pira   Reus   Rocafort de Queralt  Sant Joan Desp�   Santa Coloma de Cervell�   Sitges   Vila-rodona   Vistabella (La Secuita)
 

PUJAR

ANTERIOR

POSTERIOR

INICI