GAUD� I EL MODERNISME A CATALUNYA  / Arquitectura / Dom�nech i Montaner / Barcelona / Hospital de Sant Pau

     Inici   Modernisme   Passeig   Museu Virtual   Arquitectura   Escultura   Pintura   Arts Decoratives   Literatura   M�sica  

     �rea especialCatedrals del vi   Edificis desapareguts   Modernisme funerari   Projectes no realitzats   Modernisme catal� fora de Catalunya  
     Bibliografia   Novetats   Prop�sit   Contacti'ns   Dades d'audi�ncia

Dom�nech i Montaner: HOSPITAL DE SANT PAU

[English] [Fran�ais] [Castellano]   
Sobre l'Hospital de Sant Pau:  Dades pr�ctiques   Hist�ria   Descripci�   Imatges
 Accessibilitat per a minusv�lids
 Fonts i informaci� complementaria:  Links  Bibliografia  Altres obres de Dom�nech i Montaner
 
Domnech i Montaner: Hospital de Sant Pau

Dades pr�ctiques:
Adre�a:   Carrer Sant Antoni Maria Claret, 167 / Carrer Cartagena    Barcelona
Inter�s:
xxxxx  (5 sobre 5)
Estat de conservaci�: Exteriors:
Acceptable - Bo depenent dels edificis. Interiors: Acceptable - Bo pels edificis institucionals / representatius, altres pavellons adaptats a les necessitats m�diques actuals. 
Transports:  Autobusos: 15,19, 20, 45, 47, 50, 51, 117, B-22, N-0, N-1, N4
                    Metro:  L5 (Hospital de Sant Pau)
Visites: Centre del Modernisme de l'Hospital: de dilluns a diumenge de 10 a 14h. Tancat l'1 i 6 de gener i el 25 i 26 de desembre.
10.00h English
10.30h Fran�ais
11.00h English
11.30h Castellano
12.00h English
12.30h Catal�
13.00h English
Visites concertades per a grups a qualsevol hora, mat� i tarda, pr�via reserva al tel�fon 93 256 25 04,
o al email [email protected]
Preus: Adults: 5 Euros
           Jubilats, aturats i menors d'edat: 2,50 Euros
           Visites guiades concertades per a grups, pr�via reserva al tel�fon
93 256 25 04, o al email [email protected]:
           Preu per grup: 125 Euros / Preu per grups escolars: 110 Euros.
Els horaris, preus i altres dades poden variar, aconsellem que ho comproveu pr�viament.
Accessibilitat per a minusv�lids: Donat que l'Hospital es troba en un terreny amb una pendent relativament important, poden haver-hi punts de dif�cil acc�s. Malgrat tot, sempre hi han rampes que permeten una accessibilitat relativament confortable, refor�ada pel fet que tot el recinte es dotat de carrers accessibles a vianants i vehicles. Normalment els edificis estan dotats d'ascensors. Tot plegat fa que les dificultats per persones amb minusv�lues siguin m�nimes.
Informaci�: Tel�fon: 93 317 76 52.
                   Web:
www.rutadelmodernisme.com
Ruta del Modernisme

Hist�ria:
L�Hospital de la Santa Creu es va fundar l'any 1401, despr�s de les plagues de fam i pesta que van produir-se a la ciutat a finals del segle XIV. La primera seu de l�Hospital va ser un edifici d�arquitectura g�tica catalana al cor del barri del Raval que amb els anys es va anar ampliant amb altres edificis (Carme, 47 i Hospital, 56) que actualment son seu de la Biblioteca de Catalunya.
En els seus or�gens, l'administraci� (Molt Il�lustre Administraci�) era responsabilitat de dos canonges de la Catedral de Barcelona i dos membres del Consell de Cent. La gesti� era responsabilitat d'un Prior. Aquesta estructura administrativa es va perllongar fins al 1714.
Les conseq��ncies de la guerra de Successi� i la p�rdua de les llibertats nacionals dels Pa�sos Catalans, varen originar conflictes reiterats entre els administradors religiosos i el civils. La preemin�ncia dels primers va causar que els metges tinguessin m�s aviat un paper subaltern, fet que a la llarga va tenir com a conseq��ncia la creaci� de l'Hospital Cl�nic de Barcelona.
L'Hospital de Sant Pau va aleshores assolir un estatus d'instituci� de benefic�ncia privada que va perllongar-se fins que l'any 1978 i per mitj� d'un acord entre la Generalitat provisional de Catalunya i l'Administraci� de l'Hospital, aquest va passar a actuar com a prove�dor de serveis del Servei Catal� de la Salut.
Fins a l'any 1904, va ser juntament amb l'Hospital General de Val�ncia, una de les institucions sanit�ries b�siques dels Pa�sos Catalans.
El projecte de l'hospital - de l'any 1901 - es de l'arquitecte Llu�s Dom�nech i Montaner que aplic� les experi�ncies d'un altre gran projecte hospitalari previ l'Institut Pere Matas de Reus i coincidint amb la industrialitzaci� de la ciutat i amb les noves idees sobre higiene i salut p�blica aplicades a l�urbanisme, promogudes pel metge Pere Felip de Monlau i per urbanistes i enginyers com Ildefons Cerd�, que va projectar l'eixample de Barcelona i Pere Garc�a Faria, responsable del disseny de la xarxa de clavegueram de la Barcelona del segle XIX. El projecte li va ser encomanat a Dom�nech i Montaner, gracies a la seva amistat amb el Dr. Bartomeu Robert.
L�Hospital s�al�a en un dels extrems de l�Eixample, un indret conegut com �la muntanya pelada�, en terrenys adquirits per l�antic Hospital de la Santa Creu i ampliats gr�cies a la donaci� del banquer Pau Gil (quatre milions de pessetes de l'�poca), que en el seu testament va disposar que a la seva mort es constru�s un centre sanitari que dugu�s el seu nom, afegint-lo al de la de la Santa Creu, que havia dut fins aquest moment, malgrat que popularment es conegut com a Hospital de Sant Pau. Aquest hospital havia de cobrir tots els requeriments m�dics al m�xim nivell. En homenatge al seu mecenes,es va aixecar una est�tua a l'entrada principal de l'hospital.
La construcci� es va iniciar l'any 1902 i es va perllongar fins al 1930, en que el rei Alfons XIII va fer la inauguraci� oficial.
Va ser Premi de l'Ajuntament de Barcelona l'any 1913.
Es tracta d'un conjunt monumental, el projecte inicial del qual comprenia nou illes de l'Eixample.
El projecte inicial comprenia 48 pavellons dels quals nom�s se'n van construir finalment 27.
En un espai apart, es troba l'impressionant esgl�sia.
Citarem nom�s alguns dels artistes que van col�laborar amb Dom�nech i Montaner, en especial Eusebi Arnau i Pau Gargallo que varen realitzar les nombroses escultures del conjunt. Els dissenys de pintura i mosaics els realitz� Francesc Labarta. La forja es deguda a Josep Perpiny�.

Descripci�:
L�obra de Llu�s Dom�nech i Montaner �s considerada un dels millors conjunts modernistes del m�n i. L�Hospital �s una aut�ntica ciutat, amb carrers, jardins i edificis. El pavell� d�acc�s, coronat per una esvelta torre i un rellotge, t� la fa�ana de totxo de cara vista que domina tot el conjunt, enriquida amb mosaics de temes hist�rics i capitells i m�nsules de pedra en forma d��ngels, obres juvenils i sint�tiques de l�escultor Pau Gargallo. Tamb� destaquen els mosaics de Mario Maragliano, la gran escala i els sostres, de reminisc�ncies isl�miques. Dues xifres (1905 amb la lletra grega alfa i 1910 amb l�omega) indiquen les dates d�inici i acabament de les obres d�aquest edifici principal.
Entre tots els pavellons destaca el de l'entrada al qual s'accedeix per una escalinata i que inclou l'Administraci� . A dreta i esquerra hi han els cossos de la Biblioteca-Museu i el de la Secretar�a-Arxiu. Aquest pavell� d�entrada i els deu pavellons situats al seu voltant van ser constru�ts directament sota la batuta de Dom�nech i Montaner i mostren l��s intel�ligent, caracter�stic de l�arquitecte, de la pedra, del ferro i de la cer�mica. La resta de pavellons del conjunt, com la Casa de Convalesc�ncia, s�n obra del seu fill, Pere Dom�nech i Roura.
Tots els edificis, envoltats de jardins per fer m�s agradable la estada dels malalts, aplegant els pavellons quir�rgics al voltant dels quir�fans, precedits pels d'ingressos i observaci�. A m�s, tots els edificis estaven connectats entre ells per galeries subterr�nies, per tal de facilitar les tasques m�diques.
Uns pavellons reben nom de sants i santes, mentre que d�altres estan batejats amb noms de verges. Tots ells, rodejats de jardins, estan connectats per una xarxa de dos quil�metres de passadissos subterranis. Dom�nech va concebre un hospital totalment innovador: va disgregar l�edifici en una s�rie de c�l�lules, amb molta llum solar i aire fresc, on els malalts i els metges gaudien d�un entorn natural, m�s saludable que el del vell hospital medieval.
Un dels pavellons, destinat actualment a cafeteria, presenta una fa�ana barroca ins�lita, la de l�antiga esgl�sia de Santa Marta (1733), obra de Carles Grau. La fa�ana va ser desmuntada quan es va enderrocar l�esgl�sia el 1909 per fer lloc per a la Via Laietana, i es va traslladar i col�locar a la porta de la cuina de l�Hospital el 1928.
L�Hospital, que ocupa una superf�cie equivalent a nou illes de l�Eixample, ha estat objecte de diferents restauracions. Els pavellons modernistes de Sant Pau van ser declarats Monument Hist�ric Art�stic el 1978 i Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1997.
L�Hospital de la Santa Creu i Sant Pau inaugura la seva tercera seu al segle XXI: un edifici situat a l�extrem nord-est dels terrenys, separat del recinte modernista. Pel que fa als pavellons modernistes, es destinaran a nous usos relacionats amb activitats de doc�ncia, recerca i divulgaci� a mesura que l�hospital es traslladi als nous edificis.

Imatges:
 
Domnech i Montaner: Hospital de Sant Pau Escultura Domnech i Montaner: Hospital de Sant Pau Faana principal Domnech i Montaner: Hospital de Sant Pau Pavell N S Merc
Est�tua de Sant Pau
(Entrada principal)
Fa�ana principal de l'Hospital Pavell� de Nostra Senyora de la Merc�
Domnech i Montaner: Hospital de Sant Pau Pavell Sta. Francesca Domnech i Montaner: Hospital de Sant Pau Pavell Central Domnech i Montaner: Hospital de Sant Pau Pavell N S Merc
Pavell� de Santa Francesca Pavell� Central Pavell� de Nostra Senyora de la Merc�
 
Domnech i Montaner: Hospital de Sant Pau Pavell Sant Manuel Domnech i Montaner: Hospital de Sant Pau Pavell N S Montserrat Domnech i Montaner: Hospital de Sant Pau Casa de convalescncia
Pavell� de Sant Manel Pavell� de Nostra Senyora de Montserrat Casa de Convalesc�ncia
 

 

 

Domnech i Montaner: Hospital de Sant Pau Pavell Sant Manuel

 

Domnech i Montaner: Hospital de Sant Pau Pavell Sant Manuel

  Dues vistes del pavell� de Sant Manel, orientaci� nord est
 

 


Domnech i Montaner: Hospital de Sant Pau Pavell Sant Rafael

Domnech i Montaner: Hospital de Sant Pau Pavell N S del Carme
  Pavell� de Sant Rafael Pavell� de Nostra Senyora del Carme (dreta)
i edifici Central fa�ana posterior

Links a d'altres Webs sobre l'Hospital de Sant Pau

  Web de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau  Web oficial de l'Hospital de Sant Pau   
  Hospital de Sant Pau - Viquip�dia  Pagina de Viquip�dia sobre l'Hospital     
  A Wikipedia tamb� hi trobareu pagines sobre l'Hospital de Sant Pau en
Alemany, Angl�s, Castell�, Catal�, Fin�s, Franc�s, Hongar�s, Itali�, Holand�s, Noruec (bokm�l)‬, Polon�s, Suec, עברית (Hebreu) i 日本語 .
 
Category:Hospital de la Santa Creu i Sant Pau - Wikimedia Commons  Fotografies de l'Hospital a Wikimedia Commons   

Bibliografia espec�fica sobre l'Hospital de Sant Pau

T�tol Autor Publicat per Any
  Dom�nech i Montaner   Bassegoda i Nonell, Joan   Nou Art Thor 1980
  Rese�a y cat�logo de la Arquitectura Modernista   Bohigas, Oriol   Editorial Lumen 1968
  Llu�s Dom�nech i Montaner   Dom�nech i Girbau, Llu�s   Editorial Pol�grafa 1994
  Llu�s Dom�nech i Montaner (1849-1923) El llegat arquitect�nic, pol�tic i cultural a Canet de Mar   S�iz i Xiqu�s, Carles   Edicions Els 2 Pins 2008
 

Altres obres de Dom�nech i Montaner: 
A Barcelona: Casa Fuster  Casa Lamadrid  Casa Lle� Morera  Casa Thomas  Museu de Zoologia  Editorial  Montaner i Sim�n  Hospital de Sant Pau  Palau de la M�sica Catalana  Palau Ramon Montaner
A Canet de Mar:  Ateneu Canetenc  Casa Museu Dom�nech i Montaner  Castell de Santa Florentina  Casa Roure (Ca la Bianga)
A Olot:  Casa Sol�-Morales
A Reus:  Casa Gasull  Casa Nav�s  Casa Rull  Institut Pere Mata 
Fora de Catalunya:  Cementiri (Comillas)  "Fuente de los Tres ca�os" (Comillas)  Universitat Pontif�cia (Comillas)
 

PUJAR

ANTERIOR

POSTERIOR

INICI