GAUD� I EL MODERNISME A CATALUNYA / Passeig / Poblacions / Canet de Mar / Castell de Santa Florentina

     Inici   Modernisme   Passeig   Museu Virtual   Arquitectura   Escultura   Pintura   Arts Decoratives   Literatura   M�sica  

     �rea especialCatedrals del vi   Edificis desapareguts   Modernisme funerari   Projectes no realitzats   Modernisme catal� fora de Catalunya  
     Bibliografia   Novetats   Prop�sit   Contacti�ns   Dades d'audi�ncia

Modernisme a CANET DE MAR
CASTELL DE SANTA FLORENTINA

                                                          

 Dades pr�ctiques   Hist�ria   La Casa Forta de Canet   El Castell de Santa Florentina   L'interior, elements modernistes   El pati d'armes i el parc

 Fonts i altre informaci�: Links   Bibliografia   Altres obres Modernistes a Canet de Mar

 

Canet de Mar: Castell de Santa Florentina als voltants de l'any 1900
Vista del castell cap a l'any 1900

Canet de Mar: Castell de Santa Florentina l'any 1909
Vista del Castell cap al 1909

 

 

 

Dades pr�ctiques:
 
Adre�a:  Rial de l'Aub�,      Canet de Mar (Maresme)
Inter�s:  xxxxx  (Qualificaci� 4 sobre 5)
Estat de conservaci�: 
Exteriorment: Bo. Interiorment: Bo.
Visites:
El castell �s propietat privada i en trobar-se dintre d'un parc cobert d'alzines i pins �s molt dif�cil veure'l des de fora del recinte tancat i nom�s es poden veure algunes torres que sobresurten entre els arbres.
Es pot visitar en ruta tur�stica trucant al Tel�fon (+34) 609 813 339 o en ocasi� dels concerts que s'hi celebren a l'estiu al pati d'armes. 
Informaci�:
Tel�fons +34 93 795 46 15 i +34 609 813 339
 

Hist�ria:

La Casa Forta de Canet:
Segons estudis arqueol�gics, el castell t� un origen rom� - probablement una vil�la romana de l'estil de la que es va trobar al Tur� del Bigues.
Posteriorment, sobre la base d'una fortificaci� d'origen medieval - segle XI - que corresponia a la segona fase de construcci� de la fortificaci�, m�s aviat una petita masia fortificada per fer front a les nombroses incursions i r�tzies d'aquells temps amb poques i petites obertures i murs coberts a dues aig�es.
Al segle XVI, Felip Dim�s Montaner va ampliar la casa forta afegint-hi dues torres de considerable import�ncia, les quals se situaven a cada costat de la porta d'entrada. Aquesta millora de les instal�lacions de defensa eren una resposta al desenvolupament de freq�ents r�tzies de pirates i corsaris que assolaven la costa.

El Castell de Santa Florentina:
A finals del segle XIX, Ramon de Montaner que n'era el propietari a l'�poca, va fer restaurar i ampliar el castell introduint-hi important�ssimes millores: restauraci� de les dues grans torres d'entrada, obrint noves finestres per donar m�s il�luminaci� a l'interior i decorant-les amb finestres g�tiques procedents del monestir cistercenc de Tallat - prop del Monestir de Vallbona de les Monges -, que havia estat enderrocat com a conseq��ncia de la desamortitzaci� de Mendizabal. Molts dels elements recuperats d'aquest enderroc van traslladar-se a Reus per utilitzar-los en la construcci� d'un altre edifici que, en no arribar-se finalment a portar a terme, van ser adquirits per Ramon de Montaner l'any 1
898 per utilitzar-los en la construcci� de Santa Florentina.
Llu�s Dom�nech i Montaner va projectar totes les reformes mencionades que es van iniciar cap a l'any 1900, acabant-se l'any 1909, que es el que figura a l'entrada de la part modificada de l'edifici.
Les finestres g�tiques mencionades es troben al pati d'armes de planta irregular, per� de brillant realitzaci�. La galeria que recorre pel costat de l'entrada tamb� es origin�ria del claustre de Tallat, per� amb modificacions per poder posar-li tota. Cal dir que es va realitzar una escala exterior, ja que l'espai interior no permetia enquibir-ne una.
Els arcs dels salons interiors son nous, aix� com el conjunt de les torres, els vitralls amb escenes religioses ideades per Ricard de Capmany i tamb� una bona part de les escultures, merlets i matacans.
El canvi de nom es produeix al voltant d'aquest per�ode per incorporaci� del nom de la propiet�ria Florentina Malat�.
El castell t� aportacions de molts artistes com Samarra, Flotats, Soler, Blay i Arnau.

L'interior, elements modernistes:

La incorporaci� d'elements modernistes es continua des dels inicis de l'�ltima restauraci�. Aix�, ja l'any 1896, �s a dir abans de la intervenci� de Dom�nech i Montaner, el ferrer canetenc Miquel Soler va realitzar la reixa de la capella. La cripta projectada per Dom�nech i Montaner i acabada pel seu fill Pere Dom�nech Roura i el seu gendre Francesc Gu�rdia va ser realitzada per Massana. En aquest �mbit, hi trobem, l'est�tua jacent de Florentina Malat� dibuixada per Miquel Blay i modelada l'any 1906 per Bequini.
Josep Triad� va realitzar els mosaics que representen escenes simb�liques del lliurament de les rel�quies de Santa Florentina a Ferrer de Canet i la process� de les verges. Tots aquests mosaics s�n suggeridors d'una rica i a vegades fant�stica hist�ria medieval a Canet de Mar. Aquesta que entronca amb el Romanticisme medievalista que es un dels or�gens del Modernisme.
Tot l'interior del Castell est� ornamentat amb riqu�ssimes col�leccions art�stiques de diferents per�odes.

     

El pati d'armes i el parc:
El castell est� rodejat per un magn�fic parc de tipus angl�s que el rodeja completament, les arbredes de pl�tans donen a l'estiu una agradable ombra que invita a la contemplaci� i al recolliment.
El pati d'armes, d'unes dimensions considerables, t� l'encant de les construccions rom�ntiques i es un marc incomparable per l'audici� de concerts a l'aire lliure que se celebren tots els anys durant el per�ode d'estiu (mesos de juliol i agost).

     
 

Agra�m la seva col�laboraci� a l'Ajuntament de Canet de Mar.
Fotos publicades amb l'autoritzaci� del Centre d'Estudis Canetencs.

PUJAR

ANTERIOR

POSTERIOR

INICI