GAUD� I EL MODERNISME A CATALUNYA / Arquitectura / Bosch i Bataller / Celr� / F�brica Brillas i Pagans

     Inici   Modernisme   Passeig   Museu Virtual   Arquitectura   Escultura   Pintura   Arts Decoratives   Literatura   M�sica  

     �rea especialCatedrals del vi   Edificis desapareguts   Modernisme funerari   Projectes no realitzats   Modernisme catal� fora de Catalunya  
     Bibliografia   Novetats   Prop�sit   Contacti'ns   Dades d'audi�ncia

F�BRICA BRILLAS I PAGANS

[English] [Fran�ais] [Castellano]
Dades practiques   Historia i descripci�   Imatges   Links   Bibliografia
Celr Fbrica Brillas i Pagan

Celr Fbrica Brillas i Pagan Ajuntament

Celr Fbrica Brillas i Pagan Naus

Dades practiques:

Adre�a:       Celr�  (Giron�s)
Inter�s:  xxxx(1 sobre 5)  un exemple de Modernisme industrial.
Estat de conservaci�: La part restaurada est� en
Bones condicions.           
Visites: Nom�s es interessant l'exterior, l'interior est� totalment modificat.        

Historia i descripci�:

L'empresa "Brillas, Pagans & Cia." va ser fundada l'any 1902 per els senyors Pere Pagans nat a Celr� i Brillas procedent d'Esplugues.
La primera f�brica que comen�a les seves activitats el mateix any 1902, va cr�ixer molt r�pidament i el 1915 es va encarregar un projecte global al arquitecte Isidre Bosch i Bataller.
El projecte es va elaborar segons el model modernista i es va estructurar al voltant d'un concepte que es basava en l'edificaci� de varies naus i edificis, per� mantenint una unitat d'aspecte. 
El projecte inicial d'Isidre Bosch es va anar modificant successivament i no es va acabar fins al cap de gaireb� deu anys, ja que la fabrica no podia parar les seves activitats productives lo que retardava les tasques de construcci�. 
Despr�s de la fallida de l'empresa l'any 1971, els edificis s'han transformat en  espais per al lleure dels habitants de la poblaci�, piscines, polisportiu, espais per a la gent gran de Celr� en general, el conjunt inclou tamb� l'edifici de l'Ajuntament. 
Una part important dels edificis que composen la f�brica, ha estat restaurada i tenen una aparen�a com tenien en els seus millors temps, presentant un magn�fic exemple d'arquitectura industrial del Modernisme
Es pot visitar tant l'exterior com l'interior de la f�brica, el fet de que l'interior hagi estat molt reformat, no afecta el magn�fic aspecte arquitect�nic de l'exterior. 

 
  Plnol d'una faana de la Fca. Brillas i Pagans  
  1915: Pl�nol original de la fa�ana
Per cortesia de l'Ajuntament de Celr�
 

 

LINKS a altres webs sobre la F�brica Brillas i Pagans de Celr�

- http://perso.wanadoo.es/toni_mauricio/paginas/Pagans.htm  Maqueta en paper de la F�brica Brillas i Pagans que es pot descarregar des de la web i muntar.
 

Bibliografia espec�fica sobre la F�brica Brillas i Pagans de Celr�

T�tol Autor Publicat per Any
La f�brica Pagans (1902-1971). Aproximaci� a la seva hist�ria Tapia, T�nia  

2001

 

PUJAR

ANTERIOR

POSTERIOR

INICI