GAUD� I EL MODERNISME A CATALUNYA / Informaci� general / Camprodon

     Inici   Modernisme   Passeig   Museu Virtual   Arquitectura   Escultura   Pintura   Arts Decoratives   Literatura   M�sica  

     �rea especialCatedrals del vi   Edificis desapareguts   Modernisme funerari   Projectes no realitzats   Modernisme catal� fora de Catalunya  
     Bibliografia   Novetats   Prop�sit   Contacti'ns   Dades d'audi�ncia

Informaci� general sobre CAMPRODON

[English] [Fran�ais] [Castellano]
 
Pl�nol
La poblaci�
Denominaci�
Situaci� f�sica
Hist�ria
Monuments, edificis i aspectes d'inter�s
Les Festes i les Fires
Comunicacions
Oficina de Turisme
Informaci� Estaci� d'Esqu�
Webs d'informaci� general
Lleure
Restaurants
Hotels
Museus
  Passejant a trav�s del Modernisme a Camprodon  
Modernisme a Camprodon
Links a altres webs sobre Modernisme a Camprodon
Bibliograf�a sobre Camprodon

Altres poblacions amb interessants obres Modernistes 
 
  LA POBLACI�
 

Camprodon: El Pont Nou a l'hivern

El Pont Nou a l'hivern
 
Camprodon: El Monestir de Sant Pere a l'hivern
El Monestir de Sant Pere a l�hivern
 
El Passeig Maristany
 

Camprodon: Xalet "Vora del Ter", al Passeig Maristany

"Vora del Ter", Xalet al Passeig Maristany
 

Camprodon: Can Maristany, Torre al Pg. Maristany

Can Maristany Torre al Pg. Maristany
 

Camprodon: Can Vincke - Torre al Passeig de la Font Nova

Can Vincke - Torre al Pg. de la Font Nova
 

Camprodon: Font de Sant Patllari

Font de Sant Patllari
 

Beget: Esglsia de Sant Cristfol
Beget, Esgl�sia de Sant Crist�fol
 
Beget: La imatge del Crist Majestat a l'esglsia de Sant Cristfol
Beget - Crist Majestat
 
Rocabruna: Paisatge rural
Rocabruna

Camprodon es una poblaci� situada a la comarca del Ripoll�s, te una extensi� de 102,99 Qm� i una poblaci� de 2.344 habitants. Es troba en un espa� natural de muntanya de gran bellesa, amb interessants monuments, un actiu centre comercial amb botigues variades de gran qualitat especialment vestit, alimentaci� - amb exquisides especialitats de la comarca -, etc. Te importants monuments medievals, renaixentistes i modernistes i es punt de partida d�interessants rutes excursionistes.
A pocs Quilometres, les pistes d�esqu� de Vallter 2000, prop de la ve�na poblaci� de Setcases afegeixen un atractiu m�s amb la possibilitat de practicar diferents tipus d�esports d�hivern.

Denominaci�:
El nom de Camprodon sembla derivar del llat� "Campus rotundus" - Camp Rod� - termes que mencionen un camp envoltat de muntanyes.

Situaci� f�sica:
La vila est� situada a la conflu�ncia dels rius Ter i Ritort, a una altura de 988 metres. L�aiguabarreig d�aquests rius, divideix la poblaci� en dos espais diferents, la "Vila de Dalt" que es l�antic nucli mon�stic i la "Vila de Baix" que agrupava dintre de l�antiga muralla els entorns de l�antic castell - avui en ru�nes - i que gira al voltant de l'actual Pla�a d�Espanya en que trobem l�esgl�sia de l�antic convent del Carme (segle XIV), el Casal de Can Marqu�s d�estil renaixentista i edificat al segle XVII i l'Ajuntament de la vila d�estil g�tic catal� amb fa�ana renaixentista del segle XVI, .
Entre aquest dos espais, es situa el "Pont Nou" que s�aixeca sobre el Ter, constru�t entre els anys 1196 i 1226, refet parcialment al segle XIV i restaurat novament l�any 1930. Pont de pedra d�un sol arc que suporta un ampli pas de doble pendent d�imposant aspecte i que est� unit a una solida torre de defensa pel cant� de la trama urbana de la poblaci�. Es l�element m�s caracter�stic de Camprodon i est� declarat Monument historicoart�stic d�inter�s nacional.

Hist�ria: 
L�origen de la vila es situa als voltants del segle X amb la construcci� del monestir de Sant Pere, posteriorment l�esgl�sia de Santa Maria va ser consagrada com a esgl�sia parroquial. Ramon Berenguer III va fer l�any 1118 una concessi� de mercat a la vila que despr�s de nombroses disputes entre els comtes i els abats, va ser finalment venuda a la corona l�any 1251.
Va ser ocupada durant la guerra contra Joan II entre 1464 i 1472. Posteriorment va ser ocupada pels francesos (Duc de Noailles) el 1689. Qued� finalment en mans de la Generalitat fins el final de la guerra de Successi� en que va passar junt amb el conjunt dels territoris dels Pa�sos Catalans i la Corona d�Arag� a la Corona d�Espanya pels Decrets de Nova Planta. Novament va ser ocupada pels francesos (General Dagobert) l�any 1794 durant un curt per�ode.
Durant les guerres carlines, al segle XIX, fou ocupada en diverses ocasions per les forces d�aquests pretendents al tron d�Espanya.

Monuments, edificis i aspectes d�inter�s:
Camprodon t� a part de la seva bellesa natural, interessants construccions que han anat definint la seva personalitat al llarg de la hist�ria. Podem citar entre altres dintre del nucli urb�:
El Pont
Nou que es probablement el monument m�s caracter�stic de la vila.
El Monestir de Sant Pere que es l�ultima resta de l�antic monestir benedict� de Camprodon establert cap a l�any 950 pel Comte de Besal�. Es un monument historico-art�stic Nacional des de 1931.
Les Esgl�sies de Santa Maria de Camprodon d�estil g�tic del segle XIV i del Carme de l�any 1352.
Can Marqu�s, casal renaixentista del segle XVII , actualment en ru�nes.
L�edifici de l'Ajuntament, tamb� g�tic, per� amb una fa�ana renaixentista del segle XVI.
Cases Modernistes, veure la pagina Modernisme a Camprodon.
Cases d�estiueig del Passeig Maristany, de la Font Nova i altres (Can Wincke, El Casal, Ca n'Oliveda, Can Conde, Can Maristany, xalet Vora del Ter, Can Guasch, etc.).
El Passeig Maristany dissenyat per l�arquitecte Bernard� Martorell i Puig als inicis del segle XX, es un dels primers espais urbans de Catalunya dedicat a l�estiueig.
L�escultura Piano Suite d'Alfons Alzamora i Gras n�t d'Alb�niz, situada a la rotonda de Forcar�.
Les escultures de Joaquim Claret i altres artistes que es poden trobar als carrers de la vila.
Les Fonts: La Font Nova i la Mare de la Font.

Dintre del terme municipal per� fora del nucli urb� podem senyalar:
L�esgl�sia de Sant Miquel de Cavallera, edifici rom�nic del segle XII.
La Torre Cavallera, talaia defensiva constru�da probablement a principis del segle XIII en un lloc estrat�gic sobre la vall del Ter.
El Mas Pomer.
L�antic ve�nat rural de Freixenet.
Les Fonts: Font de Sant Patllari, del Boix, del Bot�s, de Can Moi, de la Forcar�, del Ferro,  de Llandrius, del Vern, etc.

Fora del nucli urb� per� ja a la Comarca de la Garrotxa hi han tamb� interessant�ssims monuments:
La poblaci� de Beget amb la seva esgl�sia rom�nica de Sant Crist�fol i el magn�fic Crist Majestat.
La poblaci� de Rocabruna amb el seu castell, l�ermita de Sant Valent� de Salar�a, la de Santa Maria de Bol�s i la de Sant Antoni.

Les Festes i Fires:
Veure la Web de l'Ajuntament de Camprodon: http://webspobles.ddgi.cat/sites/camprodon/default.aspx
Festival de M�sica Isaac Alb�niz, els mesos de Juliol i Agost. Al Monestir de Sant Pere, a les 22:00h.
Festa Major
, es celebra el 21 de Juny en honor del patr� de la vila Sant Patllari.
Processo dels Sants Misteris, durant la Pasqua a les 19 h. Surt de la Pla�a de Santa Maria.
Fira del Dibuix i l�artesania, es celebra el primer diumenge d�Agost a la Pla�a Santa Maria.
Fira de la Pur�ssima, es celebra el 8 de Desembre.

Comunicacions:
Per carretera: Des de Barcelona -124 Qm.- per la Carretera C-17 - (autovia fins a Vic, carretera fins a Ripoll) - d�aqu� carretera C-26 fins a la desviaci� d'Olot i C-38 fins a Camprodon.
Des de Girona -77 Qm.- carretera C-66 fins a Besal� N-260 fins a Olot -30 Qm.-, des d�Olot prendre la C-26 fins a l�encreuament amb la C-38 i per aquesta fins a Camprodon.
Des de Perpiny�: -92 Qm.- per Autopista  A-9=E-15 o Carretera N-9 fins a El Pert�s i d�aqu� per l�Autopista PA-7=E15 o Carretera N-II fins a Figueres d�aqu� per la Carretera N-260 fins a Olot, aqu� prendre la C-26 i despr�s la C-38 fins a Camprodon.
Per tren: Des de Barcelona per la L�nia de Puigcerd� fins a l�estaci� de Ripoll i d�aqu� per carretera fins a Camprodon.
Per avi�: Aeroport Girona-Costa Brava i des d�aqu� per carretera a Camprodon.
Aeroport de Barcelona i des d�aqu� per carretera a Camprodon o tren a Ripoll i carretera fins a Camprodon.
 

Oficina de Turisme:   Pla�a d�Espanya, 1 (Ajuntament)
    17867 Camprodon (Ripoll�s)
   
    Tel : +34 972 74 00 10
    +34 972 74 00 05
    Fax: +34 972 13 03 24
   
Informaci� Estaci� d�Esqu�:   Tel : +34 972 13 60 57
    +34 972 74 01 04


 
Webs d�informaci� general:
 
http://webspobles.ddgi.cat/sites/camprodon/default.aspx   Web de l'Ajuntament de Camprodon 
  http://www.valldecamprodon.cc/ Web de la Vall de Camprodon - Excursions 

 

  
  
 


    LLEURE
 
  Rutes
guiades  (Veure Oficina de Turisme)  
  Tot l�any. Informaci� a l�Oficina de Turisme de l'Ajuntament de Camprodon (Tel.+34 972 740 010)

  GOLF:
  Carrer Llandrius
  17867 Camprodon

 

 
   RESTAURANTS

Veure la Web de l'Ajuntament de Camprodon: http://webspobles.ddgi.cat/sites/camprodon/default.aspx
 

 
Restaurants a Camprodon, Beget i Rocabruna
 
A CAMPRODON (Dins de la poblaci�)
 
ANTIC MAS
Adre�a: C/ Freixenet, 30
Tel: + 34 972 130 405
 
CAN JAN
Adre�a: C/ Sant Roc
Tel: + 34 972 130 407
 
CAN XICOY
Adre�a: Ctra. de St.Joan, 5 bis
Tel: + 34 972 130 292
   
EL CALIU
Adre�a: Pl. d'Espanya, 4
Tel: + 34 972 740 636
 
LA MURALLA
Adre�a: C/ Catalunya, 13
Tel: + 34 972 740 900
   
N�RIA
Adre�a: Pl. d'Espanya, 11
Tel: + 34 972 740 004
   
PIZZERIA DA GIORGIO
Adre�a: C/ Ferrer Barber�, 10
Tel: + 34 972 740 988
   
PIZZERIA COOK ROBIN
Adre�a: Pla�a Doctor Robert
Tel: + 34 972 740 449
 
PONT 9
Adre�a: Cam� de la Cerdanya, 1
Tel: + 34 972 740 521
   
Restaurant BAC DE ST. PERE
Adre�a: C/ Bac de St.Pere 
Tel: + 34 972 740 701
   
Restaurant ELS CASTANYERS  
Adre�a: Pg. de la Muralla, 8
Tel: + 34 972 741 290
 
A BEGET
Habitacions-Rest. EL FORN
Adre�a: C/ Fran�a, 9
Tel:  + 34 972 741 230
 
Hostal CAN JOANIC 
Adre�a: Beget 
Tel: + 34 972 741 241
 
Restaurant CAN GERONI 
Adre�a: Beget 
Tel: + 34 972 741 239
 
Tr-Restaurant MAS TUBERT
Adre�a: La Vall de Bol�s 
Tel:  + 34 972 130 327
 
A ROCABRUNA
 
CAN PLUJ�
Adre�a: Ctra. a Beget
Tel: + 34 972 741 064
   
CAN PO
Adre�a: Ctra. a Beget
Tel: + 34 972 741 045


 


   
HOTELS

Veure la Web de l'Ajuntament de Camprodon:
http://webspobles.ddgi.cat/sites/camprodon/default.aspx

HOTELS i ALLOTJAMENTS DIVERSOS

    
HOTEL EDELWEISS ****
Adre�a: Ctra. St. Joan, 26
Tel: +34 972 740 614
Web: www.edelweisshotel.net 
E-mail: [email protected]
HOTEL EL GR�VOL****
Adre�a: Llanars
Tel: +34 974 74 10 13
HOTEL CAMPRODON ***
Adre�a: Pl. Dr. Robert, 2
Tel: +34 972 740 013
HOSTAL CAN GANANSI
Adre�a: Josep Morer, 9
Tel: +34 972 740 134
HOSTAL ELS AVETS
Adre�a: Ctra.de Moll�, 3
Tel: +34 972 740 071
HOSTAL LA PLACETA **
Adre�a: Pl. del Carme, 9
Tel: +34 972 740 807
HOTEL MARISTANY
Adre�a: Passeig Maristany, 20
Tel: +34 972 130 078
HOTEL SANT ROC *
Adre�a: Pl. del Carme,4
Tel: +34 972 740 119
HOSTAL SAYOLA
Adre�a: C/ Josep Morer, 4
Tel: +34 972 740 142
HABITACIONS - RESTAURANT EL FORN (Beget)
Adre�a: C/ Josep Du�ach"En Feli�a", 9
Tel: +34 972 741 230
HOSTAL CAN JOANIC (Beget)
Adre�a: Bell aire, 1
Tel: +34 972 741 241

TURISME RURAL

CAN PARDAL (Rocabruna)
Tel: +34 972 130 018
E-mail: [email protected]
LA CASANOVA DEL MARINER
Tel: +34 972 747 012
Web:: www.elmariner.com 
EL MOLLADAR (Beget)
Tel: +34 972 740 762
Web: www.elmolladar.com 
E-mail: [email protected]
ETXALDE (Rocabruna)
Tel: +34 972 130 317
Web: www.geocities.com/etxaldeberri 
E-mail: [email protected]
MAS TUBERT (Beget)
Adre�a: La Vall de Bol�s (Beget)
Tel: +34 972 130 327
Web: www.elripolles.com/mastubert 
E-mail: [email protected]
 
 
APARTEMENTS
 
APARTAMENTS SANT ROC
Adre�a: Apt. Pl. del Carme, 4
Tel: +34 972 740 119
TORRES CAN PEI
Adre�a: Cases Urb. Font-Rub�
Tel: +34 972 741 276 / 610 792 089
 
 
CAMPINGS
 
VALL DE CAMPRODON
Adre�a: Crta. C38 de Ripoll a Camprodon
Tel: +34 972 740 507
Web: www.valldecamprodon.net/   
E-mail: [email protected]
ELS SOLANS
Adre�a: Ctra.Camprodon a Fran�a, PK 11.500
Tel: +34 972 130 099
E-mail: [email protected]
COL�NIES DE VACANCES
 
CASA DE COL�NIES TORRE DEL COLL
Adre�a: C/ Sant Antoni, 13
Tel:  +34 972 740 871
Web: www.bastimentsaventura.com 
E-mail: [email protected]
CASA DE COL�NIES MAS PUIG FRANC�
Adre�a: Urb. Font Rub�
Tel: +34 972 130 027

 


    MUSEUS

MUSEU ISAAC ALB�NIZ

Carrer Sant Roc, 22
17867 Camprodon
Tel. +34 972 74 11 66
 

Agra�m la seva col�laboraci� a l'Ajuntament de Camprodon.
 

Altres poblacions:
Barcelona
   Aiguam�rcia   Ali�   Argentona   Cabra del Camp   Caldes de Malavella   Camprodon   Canet de Mar   Celr�   L'Ametlla del Vall�s   La Garriga   L'Espluga de Francol�   Lleida   Matar�   Montblanc   Nulles   Pinell de Brai   Pira   Reus   Rocafort de Queralt  Sant Joan Desp�   Santa Coloma de Cervell�   Sitges   Vila-rodona   Vistabella (La Secuita)

PUJAR

ANTERIOR

POSTERIOR

INICI