GAUD� I EL MODERNISME A CATALUNYA  / Passeig / Poblacions / Sant Joan Desp�

     Inici   Modernisme   Passeig   Museu Virtual   Arquitectura   Escultura   Pintura   Arts Decoratives   Literatura   M�sica  

     �rea especialCatedrals del vi   Edificis desapareguts   Modernisme funerari   Projectes no realitzats   Modernisme catal� fora de Catalunya  
     Bibliografia   Novetats   Prop�sit   Contacti�ns   Dades d'audi�ncia

Modernisme a SANT JOAN DESP�

[English] [Fran�ais] [Castellano]    
  Cases:  Casa Gamisans  Casa Rovira  Casa Serra-Xaus  Esgl�sia de S. Joan Baptista  Reixat  Torre Jujol  Cases Auriga  Casa carrer Verdaguer, 28-30  Cases al carrer Montju�c, 20, 26-28, 38  Casa unifamiliar al carrer Verdaguer, 20-22  Can Negre xxxxx Torre de la Creu (Casa dels Ous) xxxxx
  Passejant a trav�s del Modernisme a Sant Joan Desp�  
  Informaci� general sobre Sant Joan Desp� 
  Links a altres webs sobre Modernisme a Sant Joan Desp�
  Altres poblacions amb interessants obres Modernistes 
 
Jujol: Casa Maluquer, Sant Joan Desp

 

Casa Gamisans
Adre�a:   Passeig Maluquer, 4    Sant Joan Desp� (Baix Llobregat) 

T�pica casa modernista sobre la que no existeix documentaci�, excepte pel que fa a l'any de construcci� 1923. S'atribueix a Jujol a causa del seu estil que es pret�n proper al d'aquest arquitecte. 
Trobem sobre la fa�ana lateral, molt caracter�stica, esgrafiats d'una gran bellesa amb dibuixos de garlandes vegetals d'un color groguenc que no contrasta excessivament amb la fa�ana. La coronaci� es ondulada seguint una de les caracter�stiques dels edificis modernistes.
La casa est� en bones condicions de conservaci�. Al ser una vivenda de propietat privada, no se'n pot visitar l'interior.  

 

Jujol: Casa Rovira, Sant Joan Desp
Casa Rovira
Adre�a: Carrer Jacint Verdager 17,    Sant Joan Desp� (Baix Llobregat) 

L'arquitecte d'aquest edifici Josep Graner va rebre l'enc�rrec del propietari Antoni Rovira i Estruch l'any 1926 per construir aquesta interessant casa. 
Abans d'acabar-se la construcci�, Josep Maria Jujol i Gibert va rebre l'enc�rrec de decorar la fa�ana. El front� triangular que culmina la fa�ana i la seva decoraci� amb sanefes i dibuixos geom�trics es efectivament ben t�pica de Jujol.
Nom�s l'exterior t� un inter�s art�stic. 

 

Jujol: Torre Serra-Xaus, Sant Joan Desp

Jujol: Torre Serra-Xaus esgrafiat, Sant Joan Desp

 

Casa Serra-Xaus
Adre�a: Carrer Jacint Verdaguer, 19    Sant Joan Desp� (Baix Llobregat)

Es tracta d'una petita vivenda unifamiliar projectada per l'arquitecte Josep Maria Jujol i Gibert l'any 1921. 
El promotor va ser Pere Xaus.
L'element m�s peculiar d'aquesta casa es l'habitaci� c�bica que est� situada sobre l'entrada i que trenca expressament amb l'estructura b�sica de l'edifici. 
La decoraci� de la fa�ana es composa de sanefes de color blau decorant els voltants de les finestres amb un parell d'�necs a sobre de cada una.
A les columnes a cada costat de l'entrada principal i a sobre de la porta, hi han alguns adorns cer�mics. 
La casa es troba en bones condicions. L'interior no es pot visitar. 

  

Jujol: Esglesia S J Baptista de S J Desp Altar

Jujol: Esglesia S J Baptista de S J Desp Pulpit  Jujol: Esglesia S J Baptista de S J Desp Pulpit

 

Esgl�sia de Sant Joan Baptista
Adre�a:  Pla�a de l'Esgl�sia, 1    Sant Joan Desp� (Baix Llobregat)

La primera esgl�sia de Sant Joan Baptista est� datada l'any 1002 i era situada a Sant Joan Desp� al mateix lloc que en l'actualitat.
Les vicissituds hist�riques naturals i socials per les que ha passat, son la causa de les diverses reconstruccions que ha sofert al llarg dels segles. La ultima, despr�s de la guerra civil espanyola en que Catalunya es va veure immensa i durant la qual l'esgl�sia va ser destru�da per un incendi. 
L'esgl�sia actual va ser projectada y constru�da per l'arquitecte Josep Maria Ayxel� sota la direcci� art�stica de Josep Maria Jujol. A m�s, aquest �ltim va ser l'autor directe d'alguns dels elements decoratius com dos p�lpits i un altar. 
Dintre dels petits elements decoratius realitzats per Jujol per a aquesta esgl�sia destaca un sagrari fet amb materials molt simples per� d'una impressionant riquesa decorativa (veure foto a la dreta). 
Visites en hores de culte. 

 

Jujol: Tanca C Montjuc,44 Sant Joan Desp

Jujol: Tanca c Montjuc, 44 Sant Joan Desp

 

Reixat
Adre�a: Carrer Montju�c, 44    Sant Joan Desp� (Baix Llobregat)  

Aquest tancat va ser projectat per Josep Maria Jujol i Gibert, que va rebre'n l'enc�rrec de la propiet�ria - Madrona Salesa v�dua d'Alesan-.
La longitud total es de 15,50 metres.
Els elements m�s peculiars, son els acabats piramidals de les columnes de sustentaci�, coberts amb trencad�s (peces cer�miques trencades) que son un recurs molt utilitzat dintre de la obra de Jujol que va ser l'autor d'altres importants aplicacions d'aquesta t�cnica - els bancs del Park G�ell en son un magn�fic exemple -.
Tanca situada en un espai p�blic en la seva part exterior.

 

 

Jujol: Torre Jujol a Sant Joan Desp a vista d'ocell

Jujol: Torre Jujol a Sant Joan Desp

 

Torre Jujol
Adre�a: Carrer Jacint Verdaguer, 31   Sant Joan Desp� (Baix Llobregat)

Casa doble projectada per l'arquitecte Josep Maria Jujol i Gibert l'any 1932.
Aquesta casa va ser resid�ncia d'estiu de l'arquitecte a on tamb� va viure durant la guerra civil de 1936 a 1939.
L'edifici es caracteritza per una planta de disseny rectangular amb un cos central en part d'una planta  (la que dona al carrer) i una altre part posterior amb dos pisos amb en la part superior dos estudis, un per cada casa.
El coronament de la teulada del citat primer pis es decora amb petits frontons circulars. La xemeneia tamb� est� decorada.
Els estudis tenen cada un un parell de finestres en angle que permeten una millor il�luminaci�. 
Els marcs de les obertures - portes i finestres - son de color blau, com les persianes. 
Finalment, les tanques estan fetes amb fusta pintada en blanc disposada en diagonal.
La casa est� actualment en deficients condiciones de conservaci�, es de propietat privada i nom�s se'n pot visitar l'interior.

I. Mas i Morell: Sant Joan Desp Cases Auriga

I. Mas i Morell: Sant Joan Desp Cases Auriga

 

Cases Auriga - Vil�la Elena i Vil�la Jos� -
Adre�a: Passeig de Canalies, 10 i 12      Sant Joan Desp� (Baix Llobregat)

Aquestes dues cases d'estiueig projectades per l'arquitecte Ignasi Mas i Morell, son dos bons exemples d'aquest tipus d'edifici en els comen�aments del segle XX. 
Ambdues cases estan constru�des en estil Modernista catal� l'any 1910 el que es manifest en la seva estructura  i en els acabats cer�mics, trencad�s - decoraci� amb peces cer�miques trencades - i altres elements decoratius. 
Tamb� el ma� vist es un element usat especialment a sobre de les obertures.
A la planta baixa, el recobriment extern dels murs de base es realitza en pedra petita de riu amb sanefes de cer�mica acolorida en un estil que ens recorda la casa Lloren� de l'arquitecte Raspall a La Garriga. 
A la Vil�la Elena un original front� amb merlets irregulars proporciona un aspecte peculiar i molt original a l'angle de la fa�ana. 
Les cases son de propietat privada. No es permeten visites als interiors.

 

 

I. Mas i Moresll: Casa C Jacint Verdaguer, 28-30 Sant Joan Desp

 

Casa del Carrer Jacint Verdaguer, 28-30
Adre�a: Carrer Jacint Verdaguer, 28-30   Sant Joan Desp� (Baix Llobregat)

Casa projectada per l'arquitecte Ignasi Mas i Morell l'any 1912.
Les m�s especials caracter�stiques d'aquest edifici son la base recoberta de petites pedres de riu ribetejades amb sanefes fetes amb peces senzilles de cer�mica acolorida i l'original coronaci� asim�trica i de irregular decoraci�. 
Nom�s la part exterior t� inter�s arquitect�nic. 

 

 

 

 

 

Cases del Carrer Montju�c, 20, 26-28, 38
Adre�a:   Carrer Montju�c, 20, 26-28, 38    Sant Joan Desp� (Baix Llobregat)

Aquesta cases projectades per arquitectes desconeguts varen ser constru�des entre els anys 1908 i 1926.
Totes elles tenen les caracter�sticament Modernista culminaci� ondulada de la fa�ana i altres elements tamb� modernistes com trencad�s (peces de cer�mica trencada) i esgrafiats.
�nicament els exteriors tenen un inter�s arquitect�nic. 

Sant Joan Desp: Casa al C Montjuc, 20

Sant Joan Desp: Casa al C Montjuc, 26-28

Sant Joan Desp: Casa al C Montjuc, 38

 

Sant Joan Desp: Casa al C. J Verdaguer, 20
Casa unifamiliar al Carrer J. Verdaguer, 20-22
Adre�a: Carrer Jacint Verdaguer, 20-22    Sant Joan Desp� (Baix Llobregat) 

Casa projectada i constru�da per un arquitecte desconegut l'any 1924.
Aquesta senzilla casa mostra, malgrat tot, a la fa�ana alguns lleugers elements modernistes com son la culminaci� amb dos petits frontons ressaltats amb una sanefa cer�mica que tamb� es veu sota el balc� del primer pis. El costat esquerra de la fa�ana hi ha una menci� amb inicials del propietari "J.M." i a l'esquerra, l'any de construcci� 1924 tot fet amb trencad�s. (peces cer�miques trencades). 
Nom�s la part externa t� un cert inter�s.

 

Pagina publicada amb l�autoritzaci� de l'Ajuntament de Sant Joan Desp�

Links a altres Webs sobre Modernisme a Sant Joan Desp�

- http://www.archinform.net/projekte/9917.htmc2a  Amplia informaci� sobre Can Negre
- http://www.xtec.es/dtbaix/catamedi/general/isf002.htm  Web que explica els treballs de Jujol a Sant Joan Desp�   
- http://www.xtec.es/recursos/socials/descobrim/modernis/dossier/07_2.htm  Web sobre treballs de Jujol a Sant Joan Desp�   
- http://www.llobregat.info/centreexposmod1.shtml Web sobre Modernisme al Baix Llobregat
 

Altres poblacions amb interessants obres Modernistes:
Barcelona
   Aiguam�rcia   Ali�   Argentona   Cabra del Camp   Caldes de Malavella   Camprodon   Canet de Mar   Celr�   L'Ametlla del Vall�s   La Garriga   L'Espluga de Francol�   Lleida   Matar�   Montblanc   Nulles   Pinell de Brai   Pira   Reus   Rocafort de Queralt  Sant Joan Desp�   Santa Coloma de Cervell�   Sitges   Vila-rodona   Vistabella (La Secuita

PUJAR

ANTERIOR

POSTERIOR

INICI