GAUD� I EL MODERNISME A CATALUNYA / Escultura / Reyn�s

     Inici   Modernisme   Passeig   Museu Virtual   Arquitectura   Escultura   Pintura   Arts Decoratives   Literatura   M�sica  

     �rea especialCatedrals del vi   Edificis desapareguts   Modernisme funerari   Projectes no realitzats   Modernisme catal� fora de Catalunya  
     Bibliografia   Novetats   Prop�sit   Contacti'ns   Dades d'audi�ncia

JOSEP REYN�S I GURGU�  (1850-1926)

[English] [Fran�ais] [Castellano]
 Sobre Josep Reyn�s:  Biografia   ObraEscultura  Escultura funer�ria   Imatges
 Fonts i informaci� addicional:  Links   Bibliografia   Altres Escultors Modernistes Catalans 
 

Obra :

A Barcelona:
Gerro decorat amb nens (Parc de la
 Ciutadella a Barcelona 1882) 

Barcelona rep les nacions 
(Fris a l'Arc de
 Triomf de Barcelona 1887)
 
Bust de Mari� Fortuny (1884)
Bust d'Eduardo Rosales
(1884)
Bust de Cervantes (1885)

Est�tua de Roger de Ll�ria 
(Passeig Llu�s
 Companys de Barcelona 1888)
Violinista (1890)
Est�tua eq�estre de Cristina
 d' Habsbourg
(MNAC Museu Nacional d'Art
 de Catalunya 1891)

La Just�cia
(Palau de Just�cia)
Bust d'Antoni Viladomat Manalt 

 
(Parlament de Catalunya a Barcelona 1915)
Bust de Manuel Tremulles
(Parlament
 de Catalunya a Barcelona 1915)
Bust de dona jove (Ajuntament de
 Barcelona 1er. pis)

A Sitges:
Monument a El Greco
Monument al Doctor Robert

 

Escultura funer�ria:

A Barcelona:
Pante� Bonaplata (Cementiri del Sud-oest 1886)
Pante� Cazes-Clavell (C. del Sud-oest 1897 - en col�laboraci� amb Fux�)
Pante� God� (C. del Sud-oest 1898)
Pante� Collaso (C. del Sud-oest 1901)
Pante� Gener (C. del Sud-oest 1904)
Pante� Casa Ortembach (C. del Sud-oest 1907)

A Sitges:
P
ante� A. Serra Ferrer
  (Cementiri de Sitges 1902)
Pante� M. Robert Aldufeu
 
(Cementiri de Sitges 1902)
 

Retrat de Josep Reyns i Gurgu

Biografia:
Nascut a Barcelona l�any 1850.
Escultor format a l'Escola de Llotja de Barcelona amb els germans Venanci i Agapit Vallmitjana i a Par�s (1873-76), en el taller de l�escultor Carpeaux.
Reyn�s �s un escultor que va viure de ple l��poca modernista, per� la seva escultura es classifica mes aviat dintre del realisme, encara que en el seu estil es manifesten alguns lleugers trets del Modernisme com s�n el seu sentiment nacional catal� que es reflecteix en els motius de bona part de la seva obra i el delicat tractament de les seves figures que ofereixen un exquisit refinament. A tall d�exemple podem observar un treball que reflecteix una delicada sensibilitat com �s la font en forma de gerro amb nens i flors que data dels seus primers temps com escultor (1882) i es troba en el Parc de la Ciutadella de Barcelona i que malgrat pert�nyer a la joventut de l�escultor, es considera com una de les seves millors peces escult�riques.
El seu estil es caracteritza tamb� de vegades per un tractament emf�tic i virtuosista de l�escultura que reflecteix un gust molt propi de l��poca i delata la influ�ncia de la seva formaci� parisenca. 
A m�s de la ja citada font, sobresurten a Barcelona el relleu "Barcelona rep les nacions", fris escult�ric que podem veure en l�Arc de Triomf de Barcelona (1887) que juntament amb un altre fris de Llimona en la part oposada del monument - constru�t com entrada de l'Exposici� Universal de 1888 -, li donen un contingut del que per si mateix manca.
Reyn�s va realitzar tamb� notables monuments representant a personatges il�lustres com els que va dedicar a El Greco i al Doctor Robert a Sitges i a Roger de Ll�ria a Barcelona. 
A m�s del seu treball com escultor en el qual va aconseguir un gran prestigi, Reyn�s tamb� es va dedicar a la decoraci� d�interiors. 
Josep Reyn�s va morir a Barcelona l�any 1926.

 

Imatges:

Reyns Gerro decorat Parc de la Ciutadella    Sitges. Monument Dr Robert Sitges    Sitges Monument a El Greco Sitges    Reyns Roger de Lluria Passeig Ll. Companys Barcelona    Reyns Grup la Justicia sobre porta Palau Justicia
   Gerro decorat             Doctor Robert                   El Greco              Roger de LL�ria                   La just�cia

Reyns Arc de Triomf Barcelona rep les nacions

Reyns Arc de Triomf Barcelona rep les nacions esquerra       Reyns Arc de Triomf Barcelona rep les nacions centre       Reyns Arc de Triomf Barcelona rep les nacions dreta
Fris a la part superior de l'Arc de Triomf de Barcelona (1897)

Escultura funer�ria  (Cementiri de Sitges)

 Reyns: Cementiri de Sitges Pante A Serra Ferrer       Reyns: Cementiri de Sitges Pante A. Serra Ferrer               Reyns: Cementiri de Sitges Pante M. Robert Aldufeu  
                                  Pante� A. Serra Ferrer  (1902)                                         Pante� M. Robert Aldufeu (1902)

 

LINKS seleccionats a d'altres webs sobre  Josep Reyn�s i Gurgu�

http://www.bcn.es/publicacions/Bcn_escultures/autorsFrame.html  Pagina web de l'Ajuntament de Barcelona, que recull fotos de sis escultures de Reyn�s que es troben en espais p�blics de la ciutat.

 

Bibliografia espec�fica sobre Josep Reyn�s i Gurgu�

T�tol Autor Publicat per Any

 Gu�a del Cementerio de Montju�c 

 Aguado, Neus

 Institut Municipal dels Serveis
 Funeraris de Barcelona

1993
 L'escultura catalana  Cirici i Pellicer   1957
 Gran Enciclop�dia Catalana  Diferents autors  Enciclop�dia Catalana
 Enciclop�dia Salvat Catal�  Diferents autors  Edicions Salvat
 Un siglo de escultura catalana  Infiesta, Jos� Manuel    1975
 Diccionario bibliogr�fico de artistas de
 Catalu�a
 R�fols, J. F.   1953
 L'escultura del segle XIX a Catalunya  Subirachs i Burgaya, Judit  Publicacions de l'Abadia de
 Montserrat
1994
 
Altres Escultors Modernistes Catalans:
Eduard B. Alentorn   Eusebi ARNAU i Mascort   Miquel BLAY i Fabregues   Josep Cardona i Furr�   Joan Carreres   Enric Claras� i Daud�   Lambert Escaler i Mil�   Manel FUX� i Leal   Pau GARGALLO i Catal�n   Alfons Juyol i Bach   Josep LLIMONA i Bruguera   Agust� Querol   Josep Reyn�s i Gurgu�   Agapit VALLMITJANA i Barbany   VenancI VALLMITJANA i Barbany
 

PUJAR

ANTERIOR

POSTERIOR

INICI