GAUD� I EL MODERNISME A CATALUNYA / Escultura / Fux�

     Inici   Modernisme   Passeig   Museu Virtual   Arquitectura   Escultura   Pintura   Arts Decoratives   Literatura   M�sica  

     �rea especialCatedrals del vi   Edificis desapareguts   Modernisme funerari   Projectes no realitzats   Modernisme catal� fora de Catalunya  
     Bibliografia   Novetats   Prop�sit   Contacti�ns   Dades d'audi�ncia

MANEL FUX� I LEAL   (1850-1927)

[English] [Fran�ais] [Castellano]
 Sobre Manel Fux� i Leal:  Biografia   Obra   ImatgesObres en general  Escultura funer�ria
 Altre informaci�:  Fonts notes i refer�ncies   Links   Bibliografia   Altres Escultors Modernistes Catalans 
 

Obra:

A Barcelona:

L'Escol�  (1870)
La mort del just (1876)
La senyal de la creu (1881)
Nept�
(Parc de la Ciutadella - Cascada 1881)
Lda
(Parc de la Ciutadella - Cascada 1881)
Saint Francesc d'Assis (1892)
Aribau
(Parc de la Ciutadella 1884)
Clav�
(Passeig de Sant Joan 1888)
Bernat Desclot
(Est�tua desapareguda 1888)
Rius i Taulet 
(Passeig de Llu�s Companys)
Fra Bernat Bo�l
(Monument � Colom - Porta de la Pau 1888)
Palau de Just�cia
 
   (3 relleus):
   Els privilegis de Catalunya El Consulat de Mar
   Col�locaci� de la 1a. pedra del Palau
   (4 des 48 Sculptures):
   Josep Finestres
   Pablo de Castro 
   Jos� Mo�ino
   Gaspar Melchor de Jovellanos

Obres diverses al Convent de Pompeia
Estalvi
(La Caixa - Via Laietana)
Edifici de Correus
   (4 Est�tues):
   La Marina
   La Ci�ncia
   El Tel�graf
   El Correu
Sant Jaume (Caixa Provincial - Pla�a Sant Jaume) 
Jaume I
(Ajuntament de Barcelona - Sal� de Cent)
Sant Jordi
(Ajuntament de Barcelona - Sal� de Cent)
Bust de Victor Balaguer 
(Parc de la Ciutadella 1910)
Bust de Manel Mil� i Fontanals 
(Parc de la Ciutadella)
Bust de Pere Pau Muntany�
(Parlament 1915)
Bust d'Elies Rogent
(Parlament)
Bust de Marcelino Menendez Pelayo
Bust de Pepita Teixidor i Torres 
(Parc de la Ciutadella 1917)
Bust de Joaquim Vayreda
 (Parc de la Ciutadella)
Bust de Joaquim Vayreda
 (Parlament)
Bust de Manel Planas i Casals  (Diputaci�)
Bust de Jacint Verdaguer (Ateneu Barcelon�s)
Nept�
(Parc de l'Espanya Industrial)
L�agricultura
(Diagonal / Carrer T.C.  Valenzuela)

A Sabadell:
Monument a Pere Turull
(Caixa de Sabadell)

A Vilanova i la Geltr�:
Bisbe Armany� 

Escultura funer�ria: 
Pante� Albareda  (Cementiri del Sud-oest  Barcelona)
Pante� Batllo Batllo
(Cementiri del Sud-oest  Barcelona 1889)
Pante� Cazes-Clavell (Cementiri del Sud-oest Barcelona 1897 - en col�laboraci� amb Reyn�s)
Pante� Carreras
(Cementiri de Sitges)

Fora de Catalunya:
Lope de Vega
(Fa�ana de la Biblioteca Nacional Madrid - Espanya)
Benito Jer�nimo de Feij�o (Ourense - Gal�cia - Espanya)
Gaspar Melchor de Jovellanos (Gij�n - Espanya)

Retrat de Manel Fux i Leal - Font: Hispania - n 63 de 30-9-1901 [1]

Biografia:

Nascut a Barcelona l'any 1850
Inicialment format a l'escola de Llotja de Barcelona amb el mestre Rosend Nobas. 
Posteriorment va realitzar posteriorment per�odes de perfeccionament a Par�s i a It�lia. En tornar a la ciutat comtal, als seus 26 anys - l'any 1876 - va ser nomenat lector a la mateixa escola de Llotja on havia estudiat i posteriorment va ser-ne director entre 1911 i 1920. 
Va Ser president de la Junta de Museus de Barcelona.
La seva producci� art�stica �s extraordin�riament abundant, segons Felix Mestres i Borrell Fux� es l�escultor m�s prol�fic d�aquesta �poca. Va realitzar monuments p�blics dels que en trobem una abundant mostra a Barcelona i tamb� en d�altres poblacions de Catalunya com Alella, Figueres, Matar�, Reus, Sabadell, Sant Feliu de Gu�xols, Vilafranca del Pened�s, Vilanova i la Geltr� i Sitges aix� com tamb� en poblacions fora de Catalunya com Gij�n, Madrid, Montevideo i Ourense. 
Va realitzar diversos monuments funeraris a Barcelona i Sitges, bustos i abundant obra per a edificis en un estil molt convencional, per� d�alta qualitat art�stica.
Fux� va ser m�s aviat un creador impersonal, per� a la vegada un executor excel�lent, capa� de realitzar una gran quantitat de comandes simult�niament. 
El seu estil no pot classificar-se estrictament dintre del Modernisme ja que la seva obra �s m�s aviat cl�ssica (realista) per�, segurament com influ�ncia de l��poca en que va desenvolupar la seva activitat, no poden negar-se influ�ncies d�aquell estil sobretot en la part central i final de la seva obra. 
Manel Fux� va morir a Barcelona l'any 1927.

                                                                                    Fux: Estudi d'home simbolitzant el treball (Monument a Rius i Taulet) Font: Revista Hispania n 63 de 30-9-1901 [2]

 

Estudi d'home simbolitzant el treball - Monument a Rius i Taulet.

Imatges:

    Fux Aribau Parc de la Ciutadella                                               Fux Monument a Rius i Taulet Passeig Ll. Companys                                               Fux Bisbe Armany (Museu V Balaguer) Vilanova i la Geltru 
 Bonaventura C. Aribau                                       Francesc Rius i Taulet                                          Bisbe Armany� 
1884  Parc de la Ciutadella                                  1901 Passeig Ll. Companys                                      Vilanova i la Geltr� 

  Fux Joaquim Vayreda Parc de la Ciutadella              Fux Mil i Fontanals Parc de la Ciutadella              Fux Pepita Teixidor Parc de la Ciutadella              Fux, Bust de Vctor Balaguer Parc de la Ciutadella
Joaquim Vayreda i Vila              Manel Mil� i Fontanals                     Pepita Teixid�                      V�ctor Balaguer
1915 Parc de la Ciutadella           1908 Parc de la Ciutadella       
                          1917 Parc de la Ciutadella  1910 
    
      

Escultura funer�ria:
  M. Fux Cementiri Sitges Pante Carreras 1907 
    Pante� Carreras
1907 Cementiri de Sitges

 

Fora de Catalunya:

  Fux: Estatua de G. M. de Jovellanos en Gijn - Asturias - Espaa [3]
Gaspar Melchor de Jovellanos
            Gij�n - Espanya
Font:
www.esculturaurbana.com

 

 Fonts, notes i refer�ncies

 [1] Revista Hispania n� 63 de 30 de Setembre de 1901 pagina 345
 [2] Revista Hispania n� 63 de 30 de Setembre de 1901 pagina 347
 [3]
www.esculturaurbana.com

 Reste de fotografies, procedents de la col�lecci� de gaudiallgaudi
 

LINKS seleccionats a altres webs sobre Manel Fux� i Leal

http://www.publicacions.bcn.es/Bcn_escultures/autorsFrame.html Pagina web de l'Ajuntament de Barcelona, que recull fotos de disset escultures de Fux� que adornen llocs p�blics de la ciutat.

 

Bibliografia espec�fica sobre Manel Fux� i Leal

T�tol Autor Publicat per Any
 Gran Enciclop�dia Catalana  Diferents autors  Enciclop�dia Catalana
 Enciclop�dia Salvat Catal�  Diferents autors  Edicions Salvat
 
Altres Escultors Modernistes Catalans:
Eduard B. Alentorn   Eusebi ARNAU i Mascort   Miquel BLAY i Fabregues   Josep Cardona i Furr�   Joan Carreres   Enric Claras� i Daud�   Lambert Escaler i Mil�   Manel FUX� i Leal   Pau GARGALLO i Catal�n   Alfons Juyol i Bach   Josep LLIMONA i Bruguera   Agust� Querol   Josep Reyn�s i Gurgu�   Agapit VALLMITJANA i Barbany   VenancI VALLMITJANA i Barbany
 

PUJAR

ANTERIOR

POSTERIOR

INICI