GAUD� I EL MODERNISME A CATALUNYA / Passeig / Poblacions / La Garriga - L'Illa Raspall -

     Inici   Modernisme   Passeig   Museu Virtual   Arquitectura   Escultura   Pintura   Arts Decoratives   Literatura   M�sica  

     �rea especialCatedrals del vi   Edificis desapareguts   Modernisme funerari   Projectes no realitzats   Modernisme catal� fora de Catalunya  
     Bibliografia   Novetats   Prop�sit   Contacti'ns   Dades d'audi�ncia

L'ILLA RASPALL

[English] [Fran�ais] [Castellano]

Hist�ria i descripci� general  
� Cases:  Casa Reig "La Bombonera"   Casa Barbey   Torre Iris   Casa Barraquer
Passejant a trav�s del Modernisme a LA GARRIGA
Modernisme a LA GARRIGA
Informaci� general de LA GARRIGA: Comunicacions, Restaurants, Hotels, Lleure, etc. i Links
Altres poblacions amb interessants obres Modernistes 

Hist�ria i descripci� general:

Raspall va construir set illes de cases d�estiueig. Aquestes illes estaven situades la primera a Cardedeu (1904) que inclou l'"Alqueria Clo�lia" i les sis restants a La Garriga  (1906-1916) a la comarca del Vall�s Oriental. La �nica que es conserva en la seva totalitat es l'"Illa Raspall" que es un conjunt de quatre cases d�estiueig. Una altre illa, la que inclou les cases Llorens (1907) i F�lix Fages (1908) tamb� es troba en bones condicions.
En una poblaci� amb una llarga tradici� com a centre d�estiueig, Manel Joaquim Raspall va construir diverses resid�ncies, de les que algunes de les m�s interessants es troben en aquesta illa oferint un magn�fic exemple d�arquitectura modernista de vacances de principis del segle XX.
Les cases son La Bombonera, Casa Barbey, Torre Iris i Casa Barraquer.
El conjunt mostra una uniformitat d�estil que est� real�at per les tanques que amb el trencad�s que cobreix la part superior de les parets ondulades i les portes d�entrada i reixes de ferro forjat amb formes de "coup de fouet".
Malgrat aquesta cohesi� estil�stica, cada casa te els seus detalls espec�fics i la seva pr�pia personalitat.
L�estat de conservaci� es diferent per a cada casa, La Bombonera i la Casa Barraquer estan en bones condicions, Casa Barbey es acceptable i malauradament la Torre Iris no est� en gens bones condicions, per� el conjunt mant� viu el peculiar  esperit modernista de Raspall. 
L�any 1997 el govern de Catalunya va declarar la Illa Raspall "B� d�inter�s Nacional".

 

La Garriga Illa Raspall Casa La Bombonera La Garriga Illa Raspall Casa La Bombonera

Casa Reig "La Bombonera"
Adre�a: Passeig, 3 - Illa Raspall - La Garriga (Vall�s Oriental)

Constru�da l'any 1910 per l'arquitecte Manel Joaquim Raspall i Mallol.
Es tracta d'una casa d'estiueig amb jard� al davant i al darrera. 
La fa�ana nord t� una petita torre t�picament Modernista amb un r�fec decorat amb cer�mica.
La base de la casa est� constru�da amb pedra amb una sanefa de cer�mica verda. 
El suport de la casa es basa en pilars que en la seva part superior estan decorats amb mosaics igual que la cornisa. 
La ornamentaci� de la fa�ana est� basat en esgrafi�ts de color verd. Els colors dominants son el verd i el blanc. 
La terrassa davant de la torre est� limitada per una interessant balustrada de ferro forjat tamb� present en la tanca del jard�.
L'interior est� adornat per un conjunt de vidrieres decorades de les que algunes donen al jard� de darrera. 
Casa de propietat privada, nom�s es pot veure l'exterior.

 

La Garriga Illa Raspall Casa Barbey La Garriga Illa Raspall Casa Barbey
  La Garriga Illa Raspall Casa Barbey La Garriga Illa Raspall Casa Barbey 
  La Garriga Illa Raspall Casa Barbey La Garriga Illa Raspall Tanca i Casa Barbey

 

Casa Barbey  xxxxx  (2 sobre 5)
Adre�a:  Passeig, 5 - Carrer Figueral, 48 - Illa Raspall - La Garriga  (Vall�s Oriental)

Aquesta es la casa m�s gran i la primera de ser constru�da l'any 1910 per Manel Joaquim  Raspall i Mallol a la Illa Raspall.
L'edifici es un impressionant conjunt que mostra la riquesa del seu primer propietari l'empresari Juli Barvey i Poinsard.
L'edifici agrupa en una unitat al voltant del cos principal varies depend�ncies cobertes per teulades a diferents vessants amb teules cer�miques amb dibuixos geom�trics i una torre en el costat nord.
Els exteriors estan constru�ts sobre un s�col de pedra limitat per una sanefa cer�mica que tamb� envolta les finestres. 
Podem remarcar la presencia de notables elements ornamentals, com un rellotge de sol fet amb trencad�s i un plaf� cer�mic que representa a Sant Jordi ambd�s dibuixats per Joan Triad� i constru�ts per el ceramista Llu�s Br�.
L'interior presenta un magn�fic vest�bul, varies llars de foc i plafons cer�mics.
El jard� es molt interessant amb diferents elements decoratius com un brollador, plafons cer�mics, i jardineres art�stiques que fan un conjunt harm�nic amb les columnes de la fa�ana. 
Es tracta probablement de la m�s important casa Modernista constru�da a La Garriga.
La casa es de propietat privada i no se�n pot visitar l'interior.

 

La Garriga Illa Raspall Torre Iris La Garriga Illa Raspall Torre Iris 

 

Torre Iris  xxxxx  (2 sobre 5)
Adre�a:  Passeig, 1 - Carrer Figueral, 50 - Illa Raspall - La Garriga  (Vall�s Oriental)

Constru�da l'any 1910 per l'arquitecte Manel Joaquim Raspall i Mallol.
La seva propiet�ria Cec�lia Reig i Argelag�s n'era tamb� d'una altra casa de l'Illa Raspall "La Bombonera".
De fet, l'edifici es composa de tres cases diferents constru�des per ser llogades per separat, per� externament semblen una sola. 
Els bell�ssims esgrafi�ts de les fa�anes mostren dibuixos geom�trics de vegetals i malauradament estan en males condiciones de conservaci�, havent perdut tots els seus colors. 
Les diferents peces de ferro forjat com la de la balconada principal son altres dels elements que embelleixen la fa�ana que dona al carrer. 
L'interior es adornat amb varies vidrieres decorades i una llar de foc.
Casa de propietat privada, no se'n pot visitar l'interior. 

 

La Garriga Illa Raspall Casa Barraquer La Garriga Illa Raspall Tanca de la Casa Barraquer  
La Garriga Illa Raspall Una tanca

 

Casa Barraquer   
Adre�a:  Passeig, 7 - Carrer Caselles - Illa Raspall - La Garriga  (Vall�s Oriental)

Constru�da l'any 1912 per l'arquitecte Manel Joaquim Raspall i Mallol.
Es l'ultima de les quatre cases d'estiueig constru�des per Raspall a l'Illa Raspall i potser es tracta de la m�s convencional. 
La torre central est� coronada per un element de ferro forjat amb marcades caracter�stiques modernistes. 
Les fa�anes estan adornades amb esgrafiats de colors blanc i blau i tamb� amb peces cer�miques, especialment sota les finestres. 
L'interior es adornat amb vidrieres decorades en especial la porta de l'escala i altres punts de la planta baixa.  
El jard� est� protegit per una tanca en que el s�col tamb� est� coronat per cer�mica banca i blava i reixes de ferro forjat. 
Casa de propietat privada, no se'n pot visitar l'interior. 

Altres poblacions amb interessants obres Modernistes:

Barcelona   Aiguam�rcia   Ali�   Argentona   Cabra del Camp   Caldes de Malavella   Camprodon   Canet de Mar   Celr�   L'Ametlla del Vall�s   La Garriga   L'Espluga de Francol�   Lleida   Matar�   Montblanc   Nulles   Pinell de Brai   Pira   Reus   Rocafort de Queralt  Sant Joan Desp�   Santa Coloma de Cervell�   Sitges   Vila-rodona   Vistabella (La Secuita)

PUJAR

ANTERIOR

POSTERIOR

INICI