GAUD� I EL MODERNISME A CATALUNYA / Pintura / Brull

     Inici   Modernisme   Passeig   Museu Virtual   Arquitectura   Escultura   Pintura   Arts Decoratives   Literatura   M�sica  

     �rea especialCatedrals del vi   Edificis desapareguts   Modernisme funerari   Projectes no realitzats   Modernisme catal� fora de Catalunya  
     Bibliografia   Novetats   Prop�sit   Contacti'ns   Dades d'audi�ncia

JOAN BRULL I VINYOLES   (1863-1912)

[English] [Fran�ais] [Castellano]
 Sobre Joan Brull:  Biograf�a   Obra   Exposicions   Distincions
 Fonts i Informaci� addicional:  Bibliografia   Altres pintors Modernistes Catalans
 
Brull: Primavera al riu
 Primavera al riu

 

   
Obra:

Per�ode hist�ric:
La tonsura de Wamba

Mitologia:
Nimfes al capvespre

Safo  

Per�ode realista:
Amigues
Bust de dona
Cap de captaire
Cap de jove

Despr�s del treball
El pessebre
Nena donant menjar a una oca
(MNAC)

Maduresa:
Cap de dona
Contes de l'avi
Dama a un Jard�
Ensomni
Idil�li
Misticisme
Nadal
Noia que fa mitja
Primavera al riu
Reverie 
(1898)

Biografia:
Nascut a Barcelona l�any 1863.
Joan Brull va estudiar a Llotja a Barcelona com tants artistes d�aquest per�ode. Els seus mestres foren Sim� G�mez i Polo i posteriorment, durant la seva estada a Par�s, Raphael Collin
, que el va influenciar fortament en la seva evoluci� cap al
Modernisme.
Inicialment es va interessar per temes hist�rics que va portar a terme en un estil totalment figuratiu. Un exemple de la seva producci� en aquest per�ode es el quadre "La tonsura del rei Wamba". Una altre tem�tica desenvolupada per Brull en aquest per�ode es la mitol�gica amb pintures com "Nimfes al capvespre" i Safo. 
Tot i que se�l classifica normalment dintre del simbolisme del que se�l considera un representant molt qualificat al costat d�artistes com
Alexandre de Riquer, Adri� Gual o Josep Maria Tamburini, Brull va estar especialment influenciat pel Modernisme durant la seva maduresa. 
El seu per�ode de maduresa comen�at als voltants de 1885 es caracteritza per el sentimentalisme, tendresa i una inspiraci� plena de malenconia que es manifesta de manera especial en els seus treballs Ensomni, Idil�li i Misticisme.
En Brull podem apreciar el pas del real cap al immaterial: des dels seus quadres anecd�tics amb escenes realistes, a aquells que representen l�ideal femen� i el m�n somniat. A aquest mon de somni, s�afegeixen altres temes com els paisatge
Brull: Cap de donas de la Costa Brava que tant apreciava i els seus coneguts retrats infantils.
Va estar en contacte amb els ambients intel�lectuals de Barcelona d�aquella �poca com el Reial Cercle Art�stic de Barcelona i els Quatre Gats a on va con�ixer a Santiago Rusi�ol i a Ramon Casas amb els qui va tenir una bona amistat.
A m�s de la seva activitat com a pintor tamb� va ser, circumstancialment, cr�tic d�art a la revista Joventut.

Joan Brull va morir a Barcelona l�any 1912.

Exposicions:
Malgrat l�indubtable valor de la seva obra, �nicament se li han dedicat quatre mostres monogr�fiques (1924, 1959, ?, 2009), encara que aquesta limitaci� pot considerar-se en part compensada per la pres�ncia constant d�obres de Brull en exposicions col�lectives, nacionals i internacionals en ciutats com Barcelona, Nova York, Londres, Par�s o Amsterdam, el que demostra la import�ncia i acceptaci� de la seva obra.

Distincions:
En moltes de les exposicions en que va participar va rebre medalles com,  per exemple, a Madrid, els anys 1892, 1895, 1897 i 1899, i a  Barcelona els anys 1894, 1896 (Primera Medalla de l'Exposici� Internacional de Barcelona amb Ensomni), 1898, 1907 y 1911. Tamb� va ser Medalla de Tercera Categor�a a l'Exposici� Universal de Par�s de 1900.  
L�any 1904 va ser distingit amb el t�tol de Comanador de l�Orde d'Alfons XII.

   

Bibliografia sobre Joan Brull i Vinyoles

Titol Autor Publicat per Any
 Dos siglos de pintura catalana (XIX-XX)  Garrut i Rom�, Josep Maria  Ib�rica Europea de ediciones - Madrid

1974

 Cat�logo de los cuadros del Museo Provincial de Gerona  Girbal i Nadal, Enrique Claudio  Gerona

1882

 Pintores espa�oles en Par�s (1850-1900)  Gonz�lez, Carlos / Mart�, Montserrat  Tusquets - Barcelona

1996

 Las Exposiciones de la Asociaci�n para el Fomento de las Bellas Artes de Gerona en las Fiestas de San Narciso a �ltimos del siglo XIX  Oliva Prat, Miguel  Gerona 1953
 Hist�ria y cr�tica de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes celebradas en Espa�a (1948)  Pantorba, Bernardino de  Jes�s Ram�n Garcia-Rama 1980
 Cat�leg de les obres de Pintura i Escultura existents en el Museu Provincial de Girona  Pla Cargol, Joaquim  Gerona 1932
 
Altres pintors Modernistes Catalans
Hermen ANGLADA i Camarassa  Joan BRULL i Vinyoles  Ricard Canals  Agapit Casas i Abarca  Ramon CASAS i Carb�  Josep CUSACHS  Manuel Cus�  Xavier Gos� i Rovira  Sebasti� Junyent i Sans  Joan LLIMONA i Bruguera  Josep Maria Marqu�s  Francesc MASRIERA i Manovens  Josep MASRIERA I Manovens  Llu�s MASRIERA i Ros�s  Eliseu MEIFR�N i Roig  Joaquim MIR i Trinxet  Francesc Miralles  Isidre NONELL i Monturiol  Mari� PIDELASERRA i Brias  Josep Pin�s i Comes  Josep Reyn�s  Alexandre de RIQUER i Ynglada  Pau Roig i Sisa  Santiago RUSI�OL i Prats  Antoni Serra i Fiter  Josep Maria TAMBURINI  Modest Urgell  Miquel UTRILLO i Morlius  Llu�sa VIDAL i Puig  Pere Ysern i Ali�

 

PUJAR

ANTERIOR

POSTERIOR

INICI