GAUD� I EL MODERNISME A CATALUNYA / Passeig / Poblacions / Canet de Mar / Modernisme popular

     Inici   Modernisme   Passeig   Museu Virtual   Arquitectura   Escultura   Pintura   Arts Decoratives   Literatura   M�sica  

     �rea especialCatedrals del vi   Edificis desapareguts   Modernisme funerari   Projectes no realitzats   Modernisme catal� fora de Catalunya  
     Bibliografia   Novetats   Prop�sit   Contacti�ns   Dades d'audi�ncia

Modernisme a CANET DE MAR
Modernisme popular

                                                          
 Cases populars:  Casa Carme Faig i Ferrer, Riera Gavarra, 37   Casa Carme Faig i Ferrer, carrer Abell,21   Casa Rabascall, carrer La font, 9   Casa, carrer Josep Mora, 6   Casa, carrer Josep Mora, 10   Casa, carrer Lledoners, 28   Cases, carrer Lledoners, 86/88
 Passejant a trav�s del Modernisme a Canet de Mar
 Modernisme a Canet de Mar
 Vil�la Flora i el Pla de les Fonts   xxxxx (Inter�s 2 sobre 5)
 Castell de Santa Florentina   xxxxx (Inter�s 4 sobre 5)
 Modernisme funerari: Cementiri de Canet de Mar   xxxxx (Inter�s 1 sobre 5)
 Obres desaparegudes
 Informaci� general sobre Canet de Mar: Comunicacions, Restaurants, Hotels, Lleure, etc. i links per connectar-s'hi
 Links a altres webs sobre Modernisme a Canet de Mar
 Bibliografia
 Altres poblacions amb interessants obres Modernistes

Agrupem aqu� unes vivendes realitzades per mestres d'obra o arquitectes que no formen part del Modernisme aristocr�tic o burg�s, sin� que s�n una completa presentaci� de l'arquitectura modernista popular de la poblaci�. Hi trobarem, doncs, cases de senzilla estructura i realitzaci�, sense cap luxe, per� que ens permeten entendre com era la vida dels treballadors en la �poca del Modernisme. Entenem que, per aquesta ra�, a m�s de la seva indiscutible est�tica modernista, es mereixen formar part d'aquestes p�gines sobre el Modernisme a Canet de Mar.

Canet de Mar: Casa Carme Faig i Ferrer a la Riera Gavarra, 37

 

Casa Carme Faig i Ferrer
Adre�a: Riera Gavarra, 37  
    Canet de Mar (Maresme)

�s una de les dues cases que porten aquest nom. L'altre es situa al carrer Abell, 21, tamb� de Canet de Mar.
D'arquitecte desconegut i construcci� molt senzilla. T� nom�s una planta baixa sense cap decoraci�, si exceptuem un petit r�fec i un coronament amb cinc pinacles amb acabament floral units per amb obra de ma� convexa.
L'estat de conservaci� �s acceptable.
Casa particular que no es pot visitar interiorment.

Canet - Casa Carme Faig i Ferrer al Carrer Abell, 21

 

Casa Carme Faig i Ferrer 2
Adre�a: Carrer Abell, 21  
    Canet de Mar (Maresme)

�s una de les dues cases que porten aquest nom. L'altre se situa a la riera Gavarra, 37, tamb� de Canet de Mar.
D'arquitecte desconegut i construcci� molt senzilla. T� nom�s una planta baixa sense cap decoraci�, si exceptuem un petit r�fec i un coronament amb sis pinacles amb acabament floral units amb un arc invertit de forma convexa.
L'estat de conservaci� �s for�a bo.
Casa particular que no es pot visitar interiorment.

Canet de Mar: Casa Rabascall al carrer La font, 9

 

Casa Rabascall
Adre�a: Carrer La font, 9  
Canet de Mar (Maresme)

Es considera una construcci� projectada per Emili Cabanyes i Rabassa.
Casa de planta baixa i pis d'estructura tradicional, els seus elements m�s caracter�sticament modernistes s�n la barana del balc� i la coronaci�.
Estat de conservaci� acceptable.
Casa particular que no es pot visitar interiorment.

Canet - Casa del Carrer J. Mora, 6

 

Casa
Adre�a: Carrer Josep Mora, 6  
Canet de Mar (Maresme)

Casa molt senzilla, pertany a l'estil modernista m�s popular.
T� nom�s una planta baixa amb ornamentaci� t�pica del Modernisme sobre la porta i la finestra enreixada La decoraci� est� completada amb uns senzill dibuixos esquem�tics d'abelles, actualment ressaltades gr�cies a un color groc totalment diferent del fons blanc trencat de la fa�ana. La porta original, segurament, de fusta com la que encara conserva la casa ve�na del n� 10 (que comentem a continuaci�), ha estat substitu�da per una altre de ferro sense cap inter�s.
El coronament presenta un dibuix coup de fouet amb un motiu central d'una curiosa asimetria.
L'inter�s de la casa radica en la fa�ana, i el conjunt presenta un estat de conservaci� acceptable.

 

Canet- Casa del Carrer J. Mora, 10

 

Casa
Adre�a: Carrer Josep Mora, 10  
Canet de Mar (Maresme)

Casa molt senzilla, realitzada en l'estil modernista m�s popular, amb una fa�ana igual a la ja comentada del n� 6 del mateix carrer.
Te nom�s, una planta baixa amb ornamentacions t�piques del modernisme sobre la porta i la finestra enreixada. La decoraci� est� completada amb uns senzill dibuixos esquem�tics d'abelles actualment ressaltades amb un color vermell i negre totalment diferent del fons verd de la fa�ana. Els dibuixos en ressalt de la fa�ana estan pintats amb un verd m�s fosc que el del fons. Aix� li dona un aspecte m�s brillant i contrastat que el de la ve�na casa del n� 6. La porta, probablement original de fusta, es conserva en bones condicions.
El coronament presenta un dibuix coup de fouet, que com la citada casa del n�mero 6, presenta tamb� una asimetria en el motiu central de la coronaci� tamb� ressaltat pel color (que desconeixem si era l'original) m�s fosc que el del fons. Aquesta casa pot posar-se com a exemple d'una restauraci� reeixida.

 

Canet - Casa del Carrer Lledoners, 28

 

Casa
Adre�a: Carrer Lledoners, 28 
    Canet de Mar (Maresme)

Casa de carrer amb una coronaci� molt decorada dintre d'una est�tica pr�xima al Modernisme amb abundants motius vegetals.
Estat de conservaci� acceptable.

 

Canet - Cases del Carrer Lledoners, 86-88

 

Cases
Adre�a: Carrer Lledoners. 86/88  
Canet de Mar (Maresme)

Parella de cases que conformen una unitat est�tica. S�n d'una �nica planta baixa, malgrat que a una d'elles se li ha afegit un pis. Aquest pis, encara que es troba una mica reculat respecte la fa�ana, trenca l'harmonia del conjunt.
L'element m�s destacat �s la coronaci� t�picament modernista.
L'estat de conservaci� �s correcte.
Tractant-se de cases particulars, nom�s l'exterior es pot visitar.

 

Agra�m la seva col�laboraci� a l'Ajuntament de Canet de Mar, al Centre d'estudis Canetencs, a Carles S�iz i Xiqu�s autor del llibre "Guia hist�rica de Canet de Mar" i a Francesc Arcas Ruscalleda autor del llibre "Un tomb per Canet de Mar" importants fonts d'informaci� per la preparaci� d'aquestes pagines.

PUJAR

ANTERIOR

POSTERIOR

INICI