GAUD� I EL MODERNISME A CATALUNYA / Passeig / Poblacions / Canet de Mar / Vil�la Flora

     Inici   Modernisme   Passeig   Museu Virtual   Arquitectura   Escultura   Pintura   Arts Decoratives   Literatura   M�sica  

     �rea especialCatedrals del vi   Edificis desapareguts   Modernisme funerari   Projectes no realitzats   Modernisme catal� fora de Catalunya  
     Bibliografia   Novetats   Prop�sit   Contacti�ns   Dades d'audi�ncia

Modernisme a CANET DE MAR
VIL�LA FLORA

                                                          

 Dades pr�ctiques   Hist�ria   La casa   L'interior   El jard� i el Pla de les fonts

 Fonts i altre informaci�: Links   Bibliografia   Altres obres Modernistes a Canet de Mar

 

Vistes generals de la casa i la masoveria

Canet de Mar: Villa Flora Vista des del cam d'entrada

Canet de Mar: Villa Flora Vista lateral

Canet de Mar: Villa Flora porta d'entrada als jardins.

Canet de Mar: Villa Flora, casa dels masovers

 

 

Dades pr�ctiques:

Adre�a:  Carrer Sant Esteve, 7 (Riera Gavarra)   Canet de Mar (Maresme) 
Inter�s:  xxxxx  (Qualificaci� 2 sobre 5)
Estat de conservaci�:  Exteriorment:
Correcte. Interiorment: Adaptat a les seves actuals funcions com a depend�ncies municipals
Visites:
La casa �s avui propietat municipal, l'exterior - que es la part m�s interessant - es pot visitar lliurament. L'interior, amb algunes restes de la decoraci� modernista original, es pot visitar amb pr�via autoritzaci�. 
Informaci�: Tel�fon +34  93 795 46 25

 

Hist�ria:
El primer propietari i promotor de la construcci� de la casa va ser Josep Busquets i Llin�s un ric "indiano", financer i primer propietari rural de Canet que havia tornat al seu poble natal despr�s d'haver fet una important fortuna a Cuba. No va arribar a poder acabar el seu projecte, cosa que va fer el seu fill Ramir Busquets i Codina que tamb� era fabricant de g�neres de punt.
La finca, que tamb� rebia el nom de La Xuma, en els seus temps d'esplendor servia de residencia de la fam�lia propiet�ria i a la vegada centre de gesti� de terres d'explotaci� de conreus com el ra�m, la garrofa, l'ametlla, a m�s de disposar d'un celler molt interessant.
La casa  i en especial la zona del jard� denominada el Pla de les Fonts - a causa de les diverses fonts ornamentals que el seu propietari hi havia fet construir - eren el marc de grans festes a les que assistia la millor societat de l'�poca. La cadena de televisi� TV-3 - Televisi� de Catalunya - ens en ha ofert, no fa massa temps, un notable reportatge que permetia imaginar-ho.

La casa:
Magn�fic edifici constru�t l�any 1910, posteriorment reformat l'any 1925, tot en el m�s pur estil modernista catal�. La masoveria es va fer el 1920, ja dins un estil m�s proper al Noucentisme. El projecte va ser encarregat a l�arquitecte Eduard Ferr�s i Puig, en aquella �poca arquitecte municipal de Canet de Mar. El mateix arquitecte es va encarregar tamb� de la reforma realitzada el 1925 i que va incloure una nova entrada principal amb l'escala a la planta superior, la redistribuci� de les estances, una renovaci� de la decoraci� amb esgrafiats i estucats, les instal�lacions el�ctriques i el mobiliari que va realitzar Casas i Bard�s de Barcelona. La reforma va incloure l'edificaci� d'un magatzem, celler i cavallerisses.
L'edifici amb una planta baixa i dos pisos pel davant i d'un sol pis pel darrera - per adaptar-se al terreny -, �s un dels m�s caracter�stics de la poblaci�. Presenta una fa�ana molt decorada, amb t�piques obertures modernistes decorades parcialment amb cer�mica. Malgrat tot, les parets exteriors son normalment llises, trobant-se, doncs molt atenuat el caracter�stic horror vacui del Modernisme.
A m�s de les finestres amb diverses formes modernistes, s�n molt originals els diferents r�fecs que les variades disposicions de les teulades van permetre construir. El dibuix �s diferent en les l�nies rectes que en els frontons, donant un aspecte molt �gil al coronament de la casa.
El balc� que recorre quasi tot el primer pis de la fa�ana anterior, amb barana de ferro forjat, est� recolzat sobre nombrosos suports met�l�lics de forma molt peculiar dintre del Modernisme

Canet de Mar: Faana de la Villa Flora Canet de Mar: Faana de la Villa Flora Canet de Mar - Villa Flora: Faana posterior
     
Canet de Mar: Faana de la Villa Flora. Una finestra de la planta baixa Canet de Mar: Faana de la Villa Flora. Rotonda Canet de Mar: Faana posterior de la Villa Flora. Picaporta
     
Canet de Mar - Villa Flora: Barana balc principal Canet de Mar - Villa Flora: Barana al segon pis Canet de Mar: Villa Flora, balc de la segona planta.

 

L'interior:
L'interior est� ocupat per diverses depend�ncies municipals i adaptat a les seves necessitats. Hi queden, malgrat tot, bastants detalls decoratius de la seva primera i segona �poca.
Entrant per la porta principal, trobem un vest�bul de generoses dimensions amb un terra cer�mic decorat. A dreta i esquerra, les entrades a varies depend�ncies i al front una magn�fica escala de planta quadrada que ens porta al pis superior. En aquest nivell cal destacar el gran aplic d'il�luminaci� de l'escala, novament el terra cer�mic d'un dibuix diferent al de la planta baixa i la senzilla decoraci� de les parets. Aqu� com ja hem dit de l'exterior, es perd el t�pic "horror vacui" del Modernisme.
Els trets decoratius espectaculars del Modernisme nom�s es recuperen en la decoraci� vertical de la torre principal amb utilitzaci� abundant del coup de fouet i altres recursos de l'Art Nouveau. En la resta de l'interior de la casa no s'hi han conservat elements decoratius modernistes a part de les greques. Aquestes adornen l'entrega de les parets als sostres de les depend�ncies que presenten un dibuix diferent a cada habitaci�. Cal tamb� observar altres detalls decoratius, particularment alguns mobles com un interessant armari modernista i un mirall del mateix estil.

 
Canet de Mar - Villa Flora: Terra hall Canet de Mar - Villa Flora: Terra decorat a la planta superior Canet de Mar - Villa Flora: decoraci interior de la torre

Canet de Mar - Villa Flora - Lmpada-aplic a l'escala principal
 

Canet de Mar - Villa Flora: Armari i arrambador
  

El jard� i el Pla de les Fonts:
La casa tenia un magn�fic jard� de tipus vien�s que la rodejava completament. Pel davant era pla i tenia una gran extensi� que s'anomenava el Pla de les Fonts, perqu� agrupava diversos sortidors d'aigua. Aquest espai, que actualment ocupa un barri residencial, era freq�entment utilitzat en festes que els propietaris oferien a les seves amistats. D'aix� en queden diversos documents gr�fics.
Malauradament cap als anys 90 del segle passat, la construcci� d'una urbanitzaci� va fer m�s gran la separaci� - inicialment constitu�da nom�s per una riera - de la part del jard� m�s proper a la casa del Pla de les Fonts.
La part del jard� que d�na al darrera de la casa s'esglaona seguint el pendent de la muntanya fins a acabar en una tanca, no gaire lluny de l'enorme dip�sit elevat d'aigua que cobria les necessitats de la casa. El dip�sit queda actualment amagat per un grup d'arbres que impedeix contemplar la seva magn�fica decoraci� modernista, si no es acostant-s'hi  per zones de dif�cil acc�s.

     
Canet de Mar - Villa Flora: jard posterior Canet de Mar - Villa Flora: una de les fonts del Pla de les Fonts Canet de Mar - Villa Flora: una font al Pla de les Fonts
     
Canet - Villa Flora: Una font al Pla de les Fonts, actualment al mig d'una rotonda Canet de Mar - Villa Flora: una espectacular font al Pla de les Fonts Canet de Mar - Villa Flora: La font del Drac al Pla de les Fonts.
     
Canet de Mar - Villa Flora: glorieta al Pla de les Fonts    
     

Agra�m la seva col�laboraci� a l'Ajuntament de Canet de Mar amb l'autoritzaci� del qual es publiquen les fotos de l'interior de la casa i al Centre d'Estudis Canetencs.

PUJAR

ANTERIOR

POSTERIOR

INICI