GAUD� I EL MODERNISME A CATALUNYA / Arquitectura / Puig i Cadafalch / Barcelona / F�brica Casaramona (Caixa Forum)

     Inici   Modernisme   Passeig   Museu Virtual   Arquitectura   Escultura   Pintura   Arts Decoratives   Literatura   M�sica  

     �rea especialCatedrals del vi   Edificis desapareguts   Modernisme funerari   Projectes no realitzats   Modernisme catal� fora de Catalunya  
     Bibliografia   Novetats   Prop�sit   Contacti'ns   Dades d'audi�ncia

Puig i Cadafalch: F�BRICA CASARAMONA   (Caixa F�rum)

[English] [Fran�ais] [Castellano]
 Sobre Caixa F�rum (F�brica Casaramona):  Dades pr�ctiques   Hist�ria i descripci�   Imatges 
 Accessibilitat per a minusv�lids
 Informaci� addicional:  Altres obres de Puig i Cadafalch
 

Puig i Cadafalch: Fbrica Casarramona Faana principal

Puig i Cadafalch: Fbrica Casarramona Faana carrer Lleida

Puig i Cadafalch: Fbrica Casarramona Faana principal

Dades pr�ctiques:
Adre�a:    Avinguda Marqu�s de Comillas,6-8   Barcelona
Inter�s:
  xxxx(3 sobre 5)
Estat de conservaci�: Exterior i Interior
Excel�lent, edifici adaptat a les necessitats actuals del centre cultural "Caixa F�rum" que acull.
Transport:  Autobusos:  9, 13, 37, 50, 65, 79, 91, 105, 106, 109, 165, L94, L95, N1, N15 
                  Metro:  L1, L3 (Espanya)

Visites:  Dimarts a diumenges de 10 a 20 hores. Dilluns tancat.
Els horaris, preus i altre informaci� poden variar, es aconsellable comprovar-ho pr�viament.
Accessibilitat per a minusv�lids: Els espa�s comuns no tenen problemes. Encara que l�entrada es a sota del nivell del carrer, s�hi pot accedir amb ascensors, un cop aqu�, els accessos als espa�s comuns a diferents nivells es fa per mitj� d�ascensors o escales mec�niques, per� els accessos a varies sales d�exposici� requereixen salvar desnivells amb tres quatre graons.
Guies disponibles: A la botiga de Caixa F�rum - Llibreria LAIE - es pot adquirir una guia sobre l�edifici i altres llibres i objectes relacionats amb la casa, Gaud�, el Modernisme i Barcelona.
Informaci�:  Tel. (34) 93 476 86 00.
Ruta del Modernisme

Hist�ria i descripci�:
La F�brica Casaramona es un projecte del arquitecte Puig i Cadafalch encarregat per Casimir Casaramona i Puigcerc�s, propietari de negocis t�xtils, d�edificar una nova f�brica al peu de Montju�c, per substituir-ne una d�anterior destru�da per un incendi.
La f�brica es va acabar l�any 1911 essent constru�da en estil Modernista.  L�ajuntament de Barcelona la va premiar com una de les millors construccions l�any 1912.
El edifici es va construir, tal com es normal en plantes de tipus industrial, per simplificar els moviments horitzontals, i aquesta horitzontalitat nom�s es trencada per dues torres. 
Aquestes dues torres, eren grans dip�sits d�aigua per protecci� contra el foc de la f�brica. Tenint en compte que l'anterior f�brica del propietari havia cremat, aquesta precauci� per dotar-se dels mes moderns - a l��poca - sistemes contra incendis, no pot semblar estranya. 
La f�brica est� totalment constru�da en ma� vist seguint el tradicional sistema catal� de construcci�. 
La ornamentaci� es molt limitada, nom�s algunes cer�miques a les torres, un mosaic amb les inicials del propietari i dos adorns de pedra sobre la porta del carrer Lleida, per� les formes aconseguides amb la construcci� de ma�, especialment el remat de les fa�anes i els succints elements de ferro forjat obtenen, com a resultat, un original embelliment de la f�brica. 
Inaugurada l�any 1913, el mateix any de la mort del seu propietari Casimir Casaramona, la f�brica es va tancar l�any 1920. Posteriorment, va servir de quarters de la Policia i l�any 1976 es va declarar Monument Hist�ric Nacional. Es un dels m�s extraordinaris conjunts del Modernisme industrial a Catalunya.
L�any 1963 "La Caixa" va comprar la f�brica per instal�lar-hi un gran complex cultural amb amplies Sales d�exposicions, Laboratori de l�Art i Seu de les seves Col�leccions d�art contemporani. 
Actualment l�edifici est� completament reformat i adaptat, per� es respecta la seva aparen�a inicial. Davant de l�entrada principal, s�ha constru�t una gran estructura de vidre i acer dissenyada per l�arquitecte japon�s Arata Isozaki.

Imatges:

Puig i Cadafalch: Fbrica Casarramona Faana carrer Lleida i torre         Puig i Cadafalch: Fbrica Casarramona         Puig i Cadafalch: Fbrica Casarramona         Puig i Cadafalch: Fbrica Casarramona Torre

Puig i Cadafalch: Fbrica Casarramona, Porta torre carrer Lleida   Puig i Cadafalch: Fbrica Casarramona, entrada per carrer Lleida   Puig i Cadafalch: Fbrica Casarramona, Detall porta torre carrer Lleida  Puig i Cadafalch: Fbrica Casarramona

Puig i Cadafalch: Fbrica Casarramona   Puig i Cadafalch: Fbrica Casarramona  Diferents vistes de la F�brica Casaramona
 

Altres obres de Puig i Cadafalch:
A Barcelona: Casa Amatller  Casa Company  Casa Macaya  Casa Mart(Els 4 gats)  Casa Muley-Afid  Casa Muntades  Casa de les Punxes  Casa Sastre Marqu�s  F�brica Casaramona  Casa Serra  Palau Bar� de Quadras  Casa Pastor de Cru�lle
A Argentona:
  Casa Gar�  Casa Puig i Cadafalch
A La Garriga:  Casa Furriols
A Canet de Mar: Restaurant del Santuari de la Miseric�rdia
A Lloret: Creu de terme  Ermita Verge de Gracia  Pante� Costa (Cementiri) 
A Matar�:  Ajuntament  Casa Coll i Reg�s  Casa Parera  Casa Sisternes  El Rengle  La Benefici�ncia  
A Sant Sadurn� d'Anoia:  Caves Codorniu

PUJAR

ANTERIOR

POSTERIOR

INICI