GAUD� I EL MODERNISME A CATALUNYA / Arquitectura / Arquitecte desconegut / Matar� / Can Bartra

     Inici   Modernisme   Passeig   Museu Virtual   Arquitectura   Escultura   Pintura   Arts Decoratives   Literatura   M�sica  

     �rea especialCatedrals del vi   Edificis desapareguts   Modernisme funerari   Projectes no realitzats   Modernisme catal� fora de Catalunya  
     Bibliografia   Novetats   Prop�sit   Contacti'ns   Dades d'audi�ncia

CAN BARTRA

[English] [Fran�ais] [Castellano]
Dades pr�ctiques   Hist�ria i descripci�   Imatges 
 
Matar: Can Bartra
Dades pr�ctiques:
Adre�a: Avinguda Puig i Cadafalch, 4 - Urbanitzaci� Sant Salvador - Matar� (El Maresme)
Inter�s:
  xxxxx (1 sobre 5)
Estat de conservaci�: Exterior:
Acceptable / Interior: interessant casa amb diferents estils segons les �poques de construcci�. 
Visites:  Casa de propietat privada, no es permeten visites. 

Hist�ria i descripci�:
Dissenyada per un arquitecte desconegut entre els anys 1900 - 1905 en estil Modernista
La fa�ana principal est� pintada en color rosa amb pilars i contorns de finestres constru�ts de ma� vist.
El curi�s disseny de portes i finestres es completa amb una decoraci� cer�mica de dibuix geom�tric.
A sobre de la fa�ana que dona a la terrassa, hi ha un rellotge de sol - amb n�meros ar�bics en comptes dels m�s comuns n�meros romans - tamb� decorat amb motius cer�mics. 
El coronament d'aquesta fa�ana principal segueix un t�pic dibuix de "coup de fouet" i est� cobert amb una decoraci� de trencad�s. 
En per�odes posteriors a la construcci� inicial, s'han afegit en la part posterior de la casa alguns cossos en un estil diferent. 
Potser la part m�s peculiar i interessant d'aquesta casa es la capella constru�da a l'esquerra de la fa�ana principal, segons un estil Modernista neog�tic. La  consagraci� es va fer l'any 1907 durant el pontificat del Sant Pare Pius X.
L'interior de la capella est� profusament decorat a les parets i el sostre d'acord amb el "horror vacui" propi del Modernisme.
Agra�m a la fam�lia Bartra la seva autoritzaci� per publicar aquesta pagina.
 

Imatges

La casa
 

Matar: Can Bartra Faana principal Matar: Can Bartra Detall coronament Matar: Can Bartra Porta principal
Vista de la fa�ana principal Cer�mica al coronament Porta principal

La capella

Exterior

Matar: Can_Bartra_Capella Matar: Can_Bartra_Capella_Detall_pinacle Matar: Can Bartra Capella contrapicat Matar: Can Bartra Capella detall mosac
Fa�ana Detall d'un pinacle Coronament de la fa�ana Adorn cer�mic de la porta

Interior

Matar: Can Bartra Interior capella Matar: Can Bartra Capella Sostre Matar: Can_Bartra_Capella finestra
Vista general interior

 

El sostre

 

Vitrall

 

Matar: Can Bartra Capella Decoraci mural arrambador Matar: Can Bartra Capella Decoraci mural  
Dos aspectes de la decoraci� de les parets  
 

PUJAR

ANTERIOR

POSTERIOR

INICI